Hoofdmenu openen
Jean de Hornes.jpg

Johan van Horne, ook wel Jan IX van Luik (ca. 1450 - Maastricht, 18 december 1505) was een leidinggevend geestelijke in de Bourgondische Nederlanden. Vanaf 1483 tot aan zijn dood was hij de 59e bisschop van Luik.

Johan van Horne was een zoon van graaf Jacob II van Horne, uit het geslacht Horne. Hij was kanunnik van het kapittel van Sint-Lambertus in Luik en proost van het kapittel van de Sint-Denijskerk in dezelfde stad.[1] Hij werd door paus Sixtus IV benoemd tot bisschop van het prinsbisdom Luik op 17 december 1483. Pas in 1485 ontving hij zijn priesterwijding in de Sint-Andrieskerk in Maastricht. Hij spande zich in om vernielingen die het gevolg waren van de veldslagen tijdens de regeerperiode van zijn voorganger Lodewijk van Bourbon te herstellen.

In verband met de voortdurende strijd tegen Willem I van der Marck Lumey en diens opvolgers, verbleef Jan van Horne vaak te Maastricht, ofwel in het bisschoppelijk huis De Winckel, op de hoek van de Helmstraat en het Vrijthof (tegenover de Luikse perroen), ofwel in het door hem mede gefinancierde klooster van de paters observanten op de Sint-Pietersberg.[2] Op 5 april 1487 werd de Vrede van Sint-Jacobus getekend, op 28 april door Van Horne bekrachtigd. De Vrede van Sint-Jacobus bundelde de wetten en reglementeringen van het Luikse land. Volgens het Grondwettelijk Hof is een gedeelte over afwatering en riolering uit de Vrede van Sint-Jacobus momenteel (2007) de oudste wet die in België nog gebruikt wordt.

De bisschop kon er verder voor zorgen dat Filips de Schone in 1492 de neutraliteit van het prinsbisdom Luik erkende zodat het grondgebied later vrijwel gespaard zou blijven van verwoestingen.

Na zijn dood in 1505 werd Van Horne, vanwege de aanhoudende opstand in Luik, begraven in de kloosterkerk van het Maastrichtse Observantenklooster (op de plek van het huidige Buitengoed Slavante), evenals in 1506 zijn hulpbisschop, Libertus van Broeckem.[3] Zijn wapenschild is aangebracht in het maaswerk van een van de gotische vensters in de kruisgang van de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht.

Voorganger:
Lodewijk van Bourbon
Bisschop van Luik
1483-1505
Opvolger:
Everhard van der Marck