Jamaica, Land We Love

Jamaica, Land We Love is sinds 1962 het volkslied van Jamaica. De tekst is door Hugh Sherlock geschreven en de muziek werd gecomponeerd door Robert Lightbourne en op maat gemaakt door Mapletoft Poulle.

First stanza:

Eternal father bless our land
Guide us with thy mighty hand
Keep us free from evil powers
Be our light through countless hours
To our leaders great defender
Grant true wisdom from above
Justice, truth be ours forever
Jamaica, land we love
Jamaica, Jamaica, Jamaica land we love

Second stanza:

Teach us true respect for all
Stir response to duty's call
Strengthen us the weak to cherish
Give us vision, least we perish
Knowledge send us heavenly father
Grant true wisdom from above
Justice, truth be ours forever
Jamaica, land we love
Jamaica, Jamaica, Jamaica land we love

Eerste couplet:

Eeuwige vader, zegen ons land
Leid ons met uw machtige hand
Vrijwaar ons van slechte machten
Wees ons licht gedurende eindeloze uren
Aan onze leiders grote verdediger
Geef hun wijsheid van boven
Gerechtigheid, de waarheid zal ons eeuwig ten deel vallen
Jamaica, land waarvan we houden
Jamaica, Jamaica, Jamaica land waarvan we houden

Tweede couplet:

Leer ons werkelijk respect voor allen
Stuur reacties daar waar de plicht roept
Sterk ons zwakken, zodat wij bloeien
Geef ons visie, zodat we niet verdwijnen
Stuur ons kennis, vader in de hemel
Schenk ons ware wijsheid van boven
Gerechtigheid, de waarheid zal ons eeuwig ten deel vallen
Jamaica, land waarvan we houden
Jamaica, Jamaica, Jamaica land waarvan we houden