God Save the Queen

volkslied van het Verenigd Koninkrijk

God Save the Queen (God beware de koningin) is het volkslied van het Verenigd Koninkrijk en zijn kolonies, Norfolk en een van de twee volksliederen van de Kaaimaneilanden en Nieuw-Zeeland (sinds 1977).

God Save the Queen
Volkslied van Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk
God Save the Queen door het publiek op St Giles' Street in Oxford
Componist onbekend
God Save the Queen (instrumentaal)

Het is verder het koninklijk lied van de Britse koninklijke familie en het koninklijke volkslied van Canada (sinds 1 juli 1980), Australië (sinds 19 april 1984), Gibraltar, het eiland Man, Jamaica, Tuvalu en Antigua en Barbuda.

Er is geen algemeen goedgekeurde versie van het lied, en het is ook nooit officieel aangewezen als volkslied door het Britse parlement of door de koning. Over het algemeen wordt er slechts één vers gezongen, een enkele keer twee. Als de Britten een koning hebben, worden de woorden Queen, she en her vervangen door King, he, him en his.

Het huidige volkslied van Groot-Brittanië is gebaseerd op het de facto volkslied van het Franse koninkrijk: Grand dieu sauve le roi (Nederlands: Heer, bewaar de koning), geschreven in 1686. Uit onderzoek van France Inter, is geconstateerd dat het lied was geschreven om de Franse koning Lodewijk XIV (de Zonnekoning) te ondersteunen die leed aan een ernstige aandoening aan zijn anus (anale fistel).[1] Om het leed van Lodewijk XIV te verzachten, schreef de Franse componist Jean-Baptiste Lully, op verzoek van Lodewijk XIV's vrouw, Madame de Maintenon, het lied 'Heer, bewaar de Koning'. Dit lied werd herhaaldelijk afgespeeld tijdens een medische ingreep waarin Koning Lodewijk XIV aan zijn anus werd geopereerd.[2][3] Portretten van deze opmerkelijke gebeurtenis zijn te bewonderen in het Franse museum van de medische geschiedenis (Musée d'histoire de la médecine).

GeschiedenisBewerken

Er heerst brede consensus onder (cultureel) historici dat 'God Save the King' is geschreven door de van origine Duitse componist Händel in 1714.[1] Händel was destijds componist aan het hof van de Britse Koning George I en hoorde tijdens zijn bezoek aan Versailles het lied 'Grand Dieu, sauve le roi' van Franse componist Lully. Händel was dermate gecharmeerd van de hymne dat hij het vertaalde naar het Engels, en met succes liet horen aan koning George I in Londen.[4]

Een andere theorie luidt dat de melodie zoals ze nu bestaat, werd gecomponeerd door dr. Henry Carey, alhoewel veel onderdelen ook al in eerdere versies voorkwamen. Aangenomen wordt dat het lied in 1740 voor het eerst publiekelijk werd uitgevoerd door Carey tijdens een diner ter ere van Admiraal Edward Vernon die de Spaanse haven van Porto Bello had ingenomen (toen in Nieuw-Granada, later in Colombia, nu in Panama).

Traditioneel wordt de eerste uitvoering gedateerd 1745, toen het lied gezongen werd ter ondersteuning van George II na de aanvankelijke successen van de Jacobitische kandidaat voor de Britse troon, Bonnie Prince Charlie, die een wijdverbreide Schotse aanhang had. Dit leidde ook tot de toevoeging van het laatste vers (zie onder), waarin anti-Schotse gevoelens worden geuit. Dit vers wordt tegenwoordig nauwelijks (tot helemaal niet) gezongen.

TekstBewerken

 
Tekst en muziek

De vetgedrukte tekst wordt het meest gezongen.

Engelse tekst Nederlandse vertaling

God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen:
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the Queen.

O Lord, our God, arise,
Scatter her[5] enemies,
And make them fall:
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On thee our hopes we fix:
God save us all.

Thy choicest gifts in store,
On her be pleased to pour;
Long may she reign:
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice
God save the Queen.

Not in this land alone,
But be God's mercies known,
From shore to shore!
Lord make the nations see,
That men should brothers be,
And form one family,
The wide world over.

From every latent foe,
From the assassins blow,
God save the Queen!
O'er her thine arm extend,
For Britain's sake defend,
Our mother, prince, and friend,
God save the Queen!

Lord grant that Marshall Wade
May by thy mighty aid
Victory bring.
May he sedition hush,
And like a torrent rush,
Rebellious Scots to crush.
God save the Queen!

God beware onze genadige Koningin,
Lang leve onze nobele Koningin,
God beware de Koningin:
Zend haar zegevierend,
Gelukkig en glorieus,
Om lang over ons te heersen:
God beware de Koningin.

O Heer, onze God, sta op,
Verstrooi haar[5] vijanden,
En breng hen ten val:
Verwar hun politiek,
Frustreer hun schurkachtige streken,
Op U vestigen wij onze hoop:
God beware ons allen.

Moge de meest uitgelezen geschenken die Gij in petto hebt[6]
Over haar worden uitgestrooid;
Lang moge ze heersen:
Moge ze onze wetten beschermen,
En ons altijd reden geven
Om met hart en stem te zingen:
God beware de Koningin!

Niet slechts in dit land,
maar laat Gods genade bekend zijn
Van kust tot kust!
Heer laat de naties zien,
Dat mannen broeders moeten zijn,
En één familie vormen,
Over de wijde wereld.

Voor iedere latente vijand,
en iedere moordaanslag,
Beware God de koningin!
Strek uw arm over haar uit,
Bescherm, ter wille van Brittannië,
Onze moeder, prins en vriend,
God beware de koningin!

Heer, geef dat maarschalk Wade
Met uw machtige hulp
De overwinning zal brengen.
Moge hij opruiing sussen,
En als een wervelstorm,
Opstandige Schotten verpulveren.
God beware de koningin!

Extra versieBewerken

In Canada was er een extra versie van God save the Queen:

Engelse tekst Franse tekst

Our loved Dominion bless
With peace and happiness
From shore to shore;
And let our Empire
be Loyal, united,
free True to herself and Thee
God save the Queen.

Dieu protège la reine
De sa main souveraine !
Vive la reine !
Qu'un règne glorieux,
Long et victorieux ;
Rende son peuple heureux
Vive la reine !

Andere volksliederen met dezelfde melodieBewerken

In heden en verleden zijn er ook andere volksliederen met dezelfde melodie (geweest):

Heden
Verleden

TriviaBewerken

Externe linksBewerken

Werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina God Save the Queen op Wikisource.
Mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina God Save the Queen op Wikimedia Commons.