In de natuurkunde is de hoekfrequentie ω een scalaire maat voor de mate van rotatie. De hoekfrequentie is de grootte van de vectorgrootheid hoeksnelheid.

Een omwenteling is gelijk aan 2π radialen, dus

waar

ω is de hoekfrequentie (gemeten in radialen per seconde),
T is de periode (gemeten in seconden),
f is de gewone frequentie (gemeten in hertz),
v is de raak-snelheid van een punt rondom de rotatie-as (gemeten in meters per seconde),
r is de straal van rotatie (gemeten in meters).