Hecke-karakter

In de getaltheorie, een deelgebied van de wiskunde, is een Hecke-karakter een veralgemening van een Dirichlet-karakter.

Het hecke-karakter werd geïntroduceerd door de Duitse wiskunde Erich Hecke om een klasse van L-functies te construeren, die groter is dan Dirichlet-L-functies en die een natuurlijke setting voor de Dedekind-zèta-functies en enkele anderen functionaalvergelijkingen biedt analoog aan die van de Riemann-zèta-functie.