Hamburgse Regels

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het vervoer van goederen over zee (United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea) is een verdrag waarbij de rechten en plichten werden vastgesteld van de rederijen en verschepers. De inhoud hiervan staat bekend als de Hamburgse Regels (Hamburg Rules).

Verdrag van de Verenigde Naties inzake het vervoer van goederen over zee
Ondertekend 31 maart 1978 in Hamburg
In werking getreden 1 november 1992
Voorwaarden voor inwerkingtreding Ratificatie door 20 landen
Depositaris Secretaris-generaal van de Verenigde Naties
Voorafgegaan door Haagse Regels, Haags-Visbysche Regels
Opgevolgd door Rotterdamse Regels
Talen Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans
Portaal  Portaalicoon   Politiek

Lady justice standing.png

Internationaal recht

Het verdrag moest de Haagse Regels en de Haags-Visbysche Regels vervangen en heeft daarnaast ook elementen overgenomen uit het Verdrag van Warschau waarin bepalingen inzake het internationale luchtvervoer zijn opgenomen. De eerdere maritieme verdragen zijn geschreven voor de containerrevolutie en houden geen rekening met multimodaal goederenvervoer. Hoewel de Hamburgse Regels in 1992 in werking traden, ontbraken bij de ratificerende landen de grote zeevarende landen. Ook hebben nog niet alle ratificerende landen het verdrag verwerkt in de nationale wetgeving. In de praktijk worden de regels dan ook nauwelijks gebruikt.