Grootste en kleinste element

In de ordetheorie, een deelgebied van de wiskunde, is het grootste element van een deelverzameling S van een partieel geordende verzameling een element van S, dat groter is dan of gelijk is aan ieder ander element van S.

De term kleinste element is op gelijkaardige wijze gedefinieerd.

Een begrensde partieel geordende verzameling is een partieel geordende verzameling die zowel een grootste als een kleinste element heeft.

Zie ook de functies min en max.