Groepsisomorfisme

In de abstracte algebra is een groepsisomorfisme een functie tussen twee groepen die een-op-een correspondentie opzet tussen de elementen van de twee groepen en wel op een manier, die de gegeven groepsbewerkingen respecteert. Als er sprake is van een isomorfisme tussen de twee groepen, dan worden de groepen isomorf genoemd. Vanuit het oogpunt van de groepentheorie hebben isomorfe groepen dezelfde eigenschappen en hoeven zij daarom niet van elkaar te worden onderscheiden.

Definities en notatieBewerken

Gegeven twee groepen ( , *) en ( ,  ), is een groepsisomorfisme van ( , *) naar ( ,  ) een bijectief groepshomomorfisme van   naar  . Dit betekent dat een groepsisomorfisme een bijectieve functie

  is,

zodanig dat voor alle u en v in G:

 .

De twee groepen (G, *) en (H,  ) zijn isomorf als er een isomorfisme bestaat. Dit wordt geschreven als:

 

Vaak, wanneer er geen tweeslachtigheid is over de groepsbewerking, kan er een kortere en meer eenvoudige notatie worden gebruikt:

 

Bij gegeven groep  , verzameling   en bijectie   kan zo ook van   een isomorfe groep   gemaakt worden.