Lijst van geneeskundige termen

(Doorverwezen vanaf Geneeskundige terminologie)

Met geneeskundige terminologie of medisch jargon wordt gedoeld op termen en uitdrukkingen die in de medische wereld worden gebruikt. Sommige van deze uitdrukkingen zijn potjeslatijn. Veel medische termen zijn afkomstig uit het Latijn en het Grieks.

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X Y Z  

ABewerken

 • abces: ophoping van pus in het lichaam in een niet al tevoren bestaande holte, etterbuil
 • abdominaal: met betrekking tot de buik
 • acathisie: niet kunnen zitten; psychomotore onrust.
 • acuut: plotseling ontstaan, op korte termijn verlopend
 • adenoom: goedaardig, uit klierweefsel gevormd gezwel
 • agens (stof): werkzame stof
 • agonist: 1. werkzame stof in een geneesmiddel die de werking van een signaalstof versterkt; 2. spier die een bepaalde functie uitvoert, bijvoorbeeld de biceps van de bovenarm is een agonist voor buigen.
 • anamnese: voorgeschiedenis en omstandigheden (van de ziekte)
 • aneurysma: plaatselijke verwijding van een deel van het vaatstelsel
 • antagonist: 1. werkzame stof in een geneesmiddel die de werking van een signaalstof verzwakt; 2. spier die een bepaalde functie tegenwerkt, bijvoorbeeld de biceps van de bovenarm is een antagonist voor strekken.
 • antidotum: tegengif
 • anti-emetica: middelen tegen braken
 • arterieel: slagaderlijk
 • asymptomatisch: zonder ziekteverschijnselen

BBewerken

 • biopsie: het nemen van een biopt
 • biopt: te onderzoeken stukje weefsel

CBewerken

DBewerken

EBewerken

 • e causa ignota (vaak afgekort als e.c.i.): door onbekende oorzaak
 • empyeem: ophoping van pus in het lichaam in een al tevoren bestaande holte, bv. galblaasempyeem
 • endocrien: betrekking hebbend op hormonen
 • enterobiasis: besmetting met de darmparasiet Enterobius vermicularis of aarsmade

FBewerken

GBewerken

HBewerken

IBewerken

JBewerken

 • jejunum: eerste deel van de dunne darm
 • jugularis: halsader

KBewerken

 • karbunkel: een puist

LBewerken

 • laesie: letsel, plek waar een afwijking zit
 • lege artis: volgens de regels van de kunst

MBewerken

NBewerken

OBewerken

 • omentum: buikvlies

PBewerken

QBewerken

RBewerken

SBewerken

 • stenose: vernauwing
 • symptoom: klinisch verschijnsel
 • syndroom: verzameling klinische verschijnselen
 • saturatie: zuurstofverzadiging, geeft de hoeveelheid zuurstof in het bloed aan

TBewerken

UBewerken

VBewerken

WBewerken

X Y ZBewerken

LiteratuurBewerken

 • Frans J. Meijman en Annelies Bakker, Medische mensentaal. Taal en communicatie over gezondheid, ziekte en zorg, 2018, ISBN 9789058983220