De verschillende stochastische variabelen van een simultane verdeling hebben ieder hun eigen kansverdeling. Deze stochastische variabelen heten gelijkverdeeld, als ze allemaal dezelfde kansverdeling bezitten.

De steekproef bestaat dus uit gelijkverdeelde stochastische variabelen als hun verdelingsfuncties aan elkaar gelijk zijn

.

De stochastische variabelen heten in dit geval kopieën van elkaar.

Een steekproef komt in de praktijk tot stand komen door een aantal trekkingen, door een aselecte steekproef uit dezelfde kansverdeling . De steekproef bestaat dan uit gelijkverdeelde elementen, alle verdeeld volgens .