Gelijkverdeeld

In de statistiek heten stochastische variabelen gelijkverdeeld, als ze alle dezelfde kansverdeling bezitten.

De steekproef bestaat dus uit gelijkverdeelde stochastische variabelen als hun verdelingsfuncties aan elkaar gelijk zijn

.

De stochastische variabelen heten kopieën van elkaar.

In de praktijk zal een steekproef tot stand komen door een aantal trekkingen uit dezelfde verdeling met verdelingsfunctie . De steekproef bestaat dan uit gelijkverdeelde elementen, alle verdeeld volgens .

Zie ookBewerken