Aselecte steekproef

Een aselecte steekproef is in de statistiek een aantal onafhankelijke trekkingen uit dezelfde verdeling. Een aselecte steekproef is een n-tal onderling onafhankelijke gelijkverdeelde stochastische variabelen .

Bij een aselecte steekproef van is de verdeling waaruit de trekkingen afkomstig zijn de verdeling van . De elementen van de steekproef zijn dan onafhankelijke kopieën van .

Het begrip komt overeen met een aselecte steekproef met terugleggen uit de steekproeftheorie. Omdat ook aselecte trekkingen zonder terugleggen bestaan en men niet altijd de associatie met steekproef wil benadrukken, wordt ook vaak gesproken van o.g.v.s.v.: onafhankelijke gelijk verdeelde stochastische variabelen, in navolging van het Engelse i.i.d.r.v.: independent identically distributed random variables. Ook de afkorting o.g.v. alleen wordt gebruikt, zoals ook in het Engels i.i.d. of nog korter iid.

Aselecte steekproeven spelen een belangrijke rol in de statistiek, enerzijds omdat vaak gegevens op deze manier verkregen worden en anderzijds omdat zulke steekproeven het gebruik van verschillende statistische methoden vereenvoudigen. Veel technieken gaan ervan uit dat een aselecte steekproef gegeven is en bepalen een geschikte steekproeffunctie, dus een functie van deze steekproef, als conclusie.