Hoofdmenu openen

Een geestnederzetting is een nederzetting zoals die tussen de vierde en de zevende eeuw zijn ontstaan op de strandwallen van Kennemerland. Het bos op de strandwal werd opengekapt of platgebrand, waarna het gebied kon worden bewoond. Het begrip geest of geestgronden verwijst naar de grondsoort tussen de strandwallen; een mengsel van veen, door overstromingen afgezette zeeklei en vanaf de strandwallen verstoven zand.

De bekendste geestnederzettingen zijn Haarlem en Heiloo.