Hoofdmenu openen

Gedeutereerd tetrahydrofuraan

chemische verbinding

Gedeutereerd tetrahydrofuraan of gedeutereerd THF (ook aangeduid als tetrahydrofuraan-d8 of THF-d8) is een gedeutereerd oplosmiddel met als brutoformule C4D8O. De stof komt bij kamertemperatuur voor als een ontvlambare kleurloze vloeistof met een karakteristieke geur.

Gedeutereerd tetrahydrofuraan
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van gedeutereerd tetrahydrofuraan
Structuurformule van gedeutereerd tetrahydrofuraan
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C4D8O
IUPAC-naam octadeutero-oxolaan
Andere namen tetrahydrofuraan-d, tetrahydrofuraan-d8, THF-d8
Molmassa 80,155014 g/mol
SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
CAS-nummer 1693-74-9
EG-nummer 216-898-4
PubChem 80290
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk
Gevaar
H-zinnen H225 - H319 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P261 - P305+P351+P338
VN-nummer 2056
LD50 (ratten) (oraal) 1650 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,985 g/cm³
Smeltpunt −106 °C
Kookpunt 65-66 °C
Vlampunt −17 °C
Brekingsindex 1,403 (589 nm, 20 °C)
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Het is een isotopoloog van tetrahydrofuraan en hoewel het zou kunnen gebruikt in de NMR-spectroscopie als oplosmiddel, wordt dit maar weinig gedaan. De grootste belemmering is de zeer hoge kostprijs van gedeutereerd tetrahydrofuraan.

Externe linkBewerken