Geconjugeerd zuur

Het geconjugeerde zuur van een base is het zuur, dat wil zeggen: verbinding die een waterstofion kan afstaan, dat ontstaat als de base dissocieert, ook wel: ioniseert.

ZUREN en BASEN
Algemene begrippen
pH
Zuur-basereactie
Zuur-basetitratie
Zuurconstante
Buffer
Waterevenwicht
Hammett-zuurfunctie
Zuren

Sterk · Zwak · Lewiszuur · Anorganisch zuur · Organisch zuur · Superzuur · Oxozuur · Halogeenzuurstofzuur

Basen

Sterk · Zwak · Lewisbase · Organische base

Portaal  Portaalicoon  Scheikunde
NH3 + H2O NH4++OH,

waarbij NH4+ het geconjugeerde zuur is.

Hoe sterker de base, hoe zwakker het geconjugeerde zuur en omgekeerd: een sterke base zal volledig dissociëren, anders gezegd, het geconjugeerde zuur zal weinig dissociëren, dus is een zwak zuur.

Hetzelfde geldt voor een geconjugeerde base, maar dan omgekeerd.