Zwakke base

ZUREN en BASEN
Zuren en basen.svg
Algemene begrippen
pH
Zuur-basereactie
Zuur-basetitratie
Zuurconstante
Buffer
Waterevenwicht
Hammett-zuurfunctie
Zuren

Sterk · Zwak · Lewiszuur · Anorganisch zuur · Organisch zuur · Superzuur · Oxozuur · Halogeenzuurstofzuur

Basen

Sterk · Zwak · Lewisbase · Organische base

Portaal  Portaalicoon  Scheikunde

Een zwakke base wordt in een oplossing met water niet volledig gesplitst in ionen. In plaats daarvan zal zich een evenwicht instellen volgens:

Er zijn meer zwakke dan sterke basen.

De ligging van het evenwicht wordt bepaald door de grootte van de evenwichtsconstante:

Zuurrest als zwakke baseBewerken

Naast stoffen die zelf een OH-groep kunnen afstaan vormt de groep geconjugeerde basen van zwakke zuren een veel grotere groep zwakke basen. De base wordt in de vorm van het natrium- of kaliumzout (bijvoorbeeld natriumacetaat) in de oplossing gebracht. Het hydroxide-ion ontstaat bij deze groep basen uit de reactie van het zuurrest-ion met water:

 

De voor deze reactie geldende Kb wordt dan strikt formeel:

 

De pH van oplossingen van zwakke basenBewerken

Omdat voor de concentratie van water in water als oplosmiddel "1" geschreven mag worden gaat deze vergelijking over in

 

Met het gegeven dat voor elk OH-ion dat in de oplossing voorkomt ook een HA molecule gevormd is, waardoor [OH] = [HA], kan geschreven worden:

 

of

 

en

 

of

 

De pH van de oplossing wordt vervolgens bepaald via:

pOH = -log([OH])

en hieruit kan de pH berekend worden:

pH = 14 - pOH

VoorbeeldenBewerken

Zie ookBewerken