Gebruiker:IJzeren Jan/klachtenboek

Pergamena.png
Dit is het klachtenboek van IJzeren Jan.

Deze pagina is bedoeld om iedereen die een klacht van welke aard dan ook heeft over mijn optreden als moderator op dit project, in de gelegenheid stellen deze kenbaar te maken aan mijzelf en aan een ieder die dit leest. Deze klacht kan zowel één concrete moderatorhandeling betreffen als mijn opstelling als moderator in het algemeen. Geplaatste klachten zal ik in ieder geval lezen en indien ik dit zinvol acht, beantwoorden.

Van een klacht verwacht ik wel dat deze goed onderbouwd is, met andere woorden: duidelijk aangeeft waarom ik als moderator iets heb gedaan wat fout is.

Wanneer er binnen een jaar ten minste vier serieuze klachten zijn ingebracht door ten minste vier ingelogde gebruikers, zal ik mij vrijwillig aan een herbevestigingsronde onderwerpen. Ik behoud mij het recht voor om zelf te beoordelen of een klacht serieus is of niet. Wie dit ontoereikend vindt, kan daarnaast natuurlijk altijd een afzettingsprocedure starten.

Met vriendelijke groet,
Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan
 1. De klacht is dat een stukje is verwijderd waarvan U zegt dat het reclame is.
  Het gaat om het feit dat er een behandel methode is die werkt, en dit is informatie welke gedeeld zou moeten worden.
  Maar kennelijk wordt dit als reclame gezien ik zie dan ook graag uitleg waarom deze info niet gedeeld wordt via wiki
  Of alle behandelingen moeten worden verwijderd om geen onafhankelijk platform te zijn.

  Graag weer terug plaatsen
  Wikipedia is niet bedoeld om medische innovaties te promoten. Als een methode werkt, zoveel te beter, maar dat moet dan wel blijken uit onafhankelijk onderzoek dat terug te vinden is in onafhankelijke bronnen. De website van een bedrijf is uiteraard geen onafhankelijke bron. Overigens was de tekst letterlijk van die website overgenomen, zodat er dus ook nog sprake was van schending van het auteursrecht. Mvg, Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 12 feb 2018 17:12 (CET)
 2. Beste IJzeren Jan, iemands OP dichtgooien omdat die een opmerking maakt over jouw acties elders op Wikipedia, lijkt mij geen al te beste moderatoractie. Als je zelf betrokken bent en dat ben je door de geuite opmerkingen, laat je dat beter aan een andere moderator over. Mvg, Akadunzio (overleg) 20 mei 2018 16:05 (CEST)
 3. Beste IJzeren Jan, ik zag dat je de Wikipedia-pagina over Wijs & van Oostveen hebt verwijderd, omdat je dit artikel teveel zelfpromotie vindt. Het valt me op dat de pagina over Optimix wel op Wikipedia mag blijven staan. Dit vind ik opmerkelijk, aangezien beide pagina's qua opzet vrijwel gelijk zijn aan elkaar. Wat zijn de verschillen tussen de pagina over Wijs & van Oostveen en Optimix? Waarom mag de ene pagina wel op Wikipedia blijven en de andere niet? Mvrgr. Klevem (overleg) 11 oktober 2018 11:14 (CEST)
  1. Het is niet gebruikelijk om pagina's op nl-wiki met elkaar te vergelijken, allereerst omdat de onderwerpen vaak niet vergelijkbaar zijn. Waarom zou Wijs & van Oostveen precies hetzelfde zijn als Optimix? Had het verwijderde artikel ook dezelfde kwaliteit bronnen? Is de publieke bekendheid even groot? Opereren ze op exact dezelfde markt? Bestaan ze even lang? Wat ik zeker weet, is dat een artikel nog nooit is teruggeplaatst omdat een ander artikel bestaat. Beter kun je op WP:TERUG gefundeerd aangeven waarom Wijs & van Oostveen in een encyclopedie thuis hoort. Edoderoo (overleg) 11 okt 2018 11:25 (CEST)
  2. Wikipedia is een encyclopedie en geen bedrijvensite of reclameplatform. Het is nu eenmaal zo dat mensen die hier artikelen over bedrijven aanmaken, dat doorgaans niet toen met het oogmerk de encyclopedie te verbeteren, maar alleen om hun bedrijf over het voetlicht te brengen. Vaak zijn dat ook nog eens gebruikers die hier met geen enkel ander doel zijn dan dat ene artikel. En inderdaad, wanneer zo'n artikel dreigt te sneuvelen, wordt vaak het argument gebruikt: waarom mag bedrijf A geen artikel hebben en bedrijf B wel? Welnu, het antwoord daarop is heel simpel: sommige bedrijven hebben encyclopedische relevantie en andere niet. Daarom heeft Chiquita Brands International een artikel en de groenteboer om de hoek niet. Het argument dat ze allebei bananen verkopen en dat beide artikelen soortgelijk van opzet zijn, is dan vanzelfsprekend niet toereikend. Bovendien is het heel goed denkbaar dat het artikel over bedrijf B al evenmin aan de eisen voldoet en gewoon onder de radar door is gevlogen. Zoals Edo hierboven al aangeeft, het al dan niet bestaan van een artikel is nooit een goed argument voor het al dan niet bestaan van een ander artikel. Uiteindelijk zijn het onafhankelijke, gezaghebbende bronnen die moeten aantonen dat het betreffende bedrijf dermate veel relevanter is dan andere bedrijven in dezelfde sector dat een artikel gerechtvaardigd is, en een paar stukjes uit de krant of de vakpers zijn daarvoor natuurlijk niet genoeg. Hoe het ook zij, mensen die duidelijk door een commercieel belang worden gedreven, zijn doorgaans niet de aangewezen personen om dat te beoordelen. In het onderhavige geval komt daar nog bij dat het artikel inmiddels al voor de vierde keer, grotendeels in dezelfde vorm, was aangemaakt. Eerder was al geoordeeld dat het onderwerp niet voor een artikel in aanmerking komt; om terugplaatsing mogelijk te maken, zou dan ten minste moeten worden aangetoond dat er ontwikkelingen zijn geweest waardoor de encyclopedische relevantie van het onderwerp aanzienlijk groter is dan ten tijde van de verwijderdiscussie het geval was. Mvg, Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 11 okt 2018 13:16 (CEST)