Hoofdmenu openen

Exodus Nederland

nazorg-organisatie
Het Rotterdamse Exodushuis is gevestigd in de kubuswoningen

Exodus Nederland is een Nederlandse nazorgorganisatie, die vanuit een christelijke inspiratie hulp en begeleiding aanbiedt aan mensen die na een gevangenisstraf weer terug zijn in de samenleving of binnenkort vrij zullen komen en aan een nieuwe toekomst willen werken.

GeschiedenisBewerken

Exodus Nederland begon kleinschalig in 1981 in de Haagse wijk Moerwijk in een kelder onder een flat. De ruimte was eerder in gebruik als jeugdcentrum, maar stond op dat moment leeg. De eigenaar gaf toestemming de kelder te gebruiken als een soort aanloopcentrum voor vrijgekomen veroordeelden. Er was daar gelegenheid tot ontmoeting en ontspanning, er waren creatieve mogelijkheden, en men kon er wat eten. Spoedig bleek dat in veel gevallen meer opvang nodig was om ex-gedetineerden te kunnen helpen een nieuwe start te maken. Er moest een huis komen voor begeleid wonen waar men aan een nieuwe toekomst kon werken. In 1986 ging het eerste Exodushuis open in den Haag, later gevolgd door huizen in tien andere plaatsen. Inmiddels heeft Exodus zich ontwikkeld tot een organisatie met 227 beroepskrachten en bijna 1800 vrijwilligers.

WerkwijzeBewerken

Gemotiveerd zijn om niet terug te vallen in de criminaliteit is voorwaarde om voor begeleiding in aanmerking te komen. Zowel beroepskrachten als vrijwilligers kunnen daarbij betrokken worden. Begeleiding kan gegeven worden op twee manieren. In de eerste plaats bij de betrokkene thuis. Daarnaast is er de mogelijkheid van tijdelijke opname in een Exodushuis.

ThuisbegeleidingBewerken

De hulp thuis gebeurt in een samenwerking tussen de cliënt en een persoonlijk begeleider. Samen wordt een plan gemaakt met daarin haalbare doelstellingen. Er is hulp mogelijk op allerlei gebied: huisvesting, financiën, dagbesteding, sociaal functioneren, zingeving en ook voor allerlei praktische zaken: contact met officiële instanties, openen van een bankrekening, de huishouding, de gezondheid, enzovoort.

OpnameBewerken

Voor wie opvang in de thuissituatie niet goed mogelijk of niet wenselijk is, zijn er verspreid door het land elf Exodushuizen. Ieder Exodushuis heeft plaats voor minimaal twaalf en maximaal 25 bewoners. Bewoners verblijven er hoogstens een jaar en volgen gedurende die tijd het begeleidingsprogramma. Iedere bewoner heeft zijn of haar eigen kamer. Douche en toilet worden gezamenlijk gebruikt door meerdere bewoners. Voor iedereen is er dezelfde keuken en huiskamer. Zowel overdag als ’s nachts is er begeleiding aanwezig.

GezinsbegeleidingBewerken

Er wordt vanuit Exodus Nederland bijzondere aandacht gegeven aan de betrokken gezinnen. Bij de arrestatie, het opleggen van de straf en de uitvoering daarvan wordt vaak weinig rekening gehouden met de achtergebleven familieleden, met name met de kinderen. Kinderen leiden daardoor onnodig mee onder de straf die alleen voor de ouder is bedoeld. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld kinderen begeleiden bij het bezoeken van de ouder in de gevangenis. Ze proberen daar dan voor een zo kindvriendelijk mogelijke sfeer te zorgen.[1]

ErkenningBewerken

Externe linkBewerken