Hoofdmenu openen

Sociaal Werk Nederland

(Doorverwezen vanaf MOgroep)

Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep) is de landelijke werkgeversorganisatie voor instellingen werkzaam binnen de sociale sector in Nederland. De organisatie is een voortzetting van de VOG (de werkgeversvereniging voor instellingen in de gesubsidieerde en gepremieerde sector) en opereerde van 2002 tot en met 2016 onder de naam MOgroep. Tot 1 januari 2011 maakten ook de branches jeugdzorg en kinderopvang deel uit van de MOgroep.

Inhoud

GeschiedenisBewerken

Eind tachtiger jaren van 20e eeuw besloten de werkgeversorganisaties op het terrein van de maatschappelijke dienstverlening (WMD), het sociaal cultureel werk (WSCW) en nog enkele kleinere landelijke werkgeversorganisaties om hun krachten te bundelen en vormden gezamenlijk de nieuwe werkgeversorganisatie VOG. In de jaren daarna wijzigde de samenstelling van de organisatie regelmatig. Onder andere de instellingen voor gezinszorg (later: thuiszorg genoemd) en de educatieve instellingen traden uit en de instellingen voor de jeugdzorg en de kinderopvang traden toe. Omdat de oude naam niet meer dekkend was voor het totaal van de aangesloten leden is in 2002 gekozen voor de naam MOgroep, dat wil zeggen de maatschappelijk ondernemers groep. Deze kende drie branches: MOgroep Jeugdzorg, MOgroep Kinderopvang, en MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

In januari 2011 zijn de drie branches verzelfstandigd. MOgroep Jeugdzorg heet vanaf dat moment Jeugdzorg Nederland. In mei 2011 is MOgroep Kinderopvang samen met De BKN, gefuseerd tot Brancheorganisatie Kinderopvang. MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening handhaafde voorlopig de naam MOgroep. In 2016 werd de naam officieel gewijzigd in Sociaal Werk Nederland.[1]

Taak en functieBewerken

De organisatie sluit namens haar leden een cao af voor de aangesloten instellingen in de sociale sector (CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening). Daarnaast streeft de organisatie ernaar het ondernemerschap en de werkgeversfunctie bij haar aangesloten leden te versterken.

VoorzittersBewerken

Voorzitters van deze organisatie waren onder anderen: de oud-Tweede Kamerleden Martin Zijlstra en Jan Nico Scholten en de hoogleraar migratie- en integratiestudies Han Entzinger. Van 2005 tot 2010 leverden de branches zelf de voorzitter van de organisatie (beurtelings vanuit elk der aangesloten branches). Van 2011 tot 2118 was Marijke Vos voorzitter van de MOgroep c.q. Sociaal Werk Nederland. Sinds 14 maart 2019 is Eric van der Burg bestuursvoorzitter.

Externe linkBewerken