Elektrische capaciteit

het kunnen opslaan van elektrische lading

Elektrische capaciteit is de elektrische eigenschap van een geleider om elektrische lading op te kunnen slaan, zoals in een condensator of accu. Onderscheiden moeten worden de eigen capaciteit van een geleidend object en de capaciteit ten opzichte van een andere geleider.

Principe van elektrische capaciteit

Capaciteit wordt uitgedrukt in farad. Dat is een erg grote eenheid en daarom zijn bij zwakstroomelektronica daarvan afgeleide eenheden gangbaar: millifarad (mF), microfarad (μF), nanofarad (nF) en picofarad (pF).

Eigen capaciteit bewerken

Een geïsoleerd opgestelde geleider kan lading opnemen. Daarbij verandert de potentiaal van de geleider. Hoe meer lading toegevoegd moet worden voor dezelfde toename van de potentiaal, hoe groter de capaciteit. De toegevoegde lading   is recht evenredig met de toename   van de potentiaal, met de capaciteit   als evenredigheidsconstante:

 

Condensator bewerken

Een condensator, die uit twee geleiders bestaat met lading   en  , waarover een potentiaalverschil   staat, heeft een capaciteit

 

Arbeid bewerken

De arbeid  die nodig is om een condensator met capaciteit   op te laden tot een spanning  , is

 

Deze arbeid is gelijk aan de energie die in de condensator wordt opgeslagen.

Geometrie bewerken

De capaciteit van een condensator is afhankelijk van de vorm ervan en van de elektrische eigenschappen van het diëlektricum. De capaciteit neemt toe met de oppervlakte van de geleiders en af met de afstand daartussen.

Vlakke condensator bewerken

Een condensator, die uit twee vlakke platen bestaat met oppervlakte   op een onderlinge afstand   en gescheiden door een vacuüm heeft, verondersteld dat de randeffecten worden verwaarloosd, een capaciteit

  (farad)

Hierin is

 

de elektrische veldconstante.   wordt in farad geschreven,   in m2 en   in m.

Het volume is   zodat de energiedichtheid   gegeven wordt door:

 ,

met   de elektrische veldsterkte tussen de platen.

Bolvormige condensator bewerken

De capaciteit van een condensator bestaande uit twee concentrische sferen met stralen   en   wordt gegeven door

 

Cilindervormige condensator bewerken

De capaciteit van een condensator bestaande uit twee concentrische cilinders met stralen   en  , en lengte   wordt gegeven door

 

Diëlektricum bewerken

Wanneer er tussen de geleiders geen vacuüm is, moet in de formules de constante   vervangen worden door  , waarin   de relatieve diëlektrische constante is van het diëlektricum. Deze dimensieloze grootheid is voor alle materialen groter dan 1. Bij eenzelfde geometrie resulteert de aanwezigheid van een diëlektricum tussen de geleiders dus in een grotere capaciteit. Voor vacuüm geldt  .