Chemische stofeigenschap

stofeigenschap in de chemie, niet-fysische stofeigenschap

Een chemische stofeigenschap is een chemische eigenschap, die eigen is aan een bepaald materiaal of bepaalde stof. Het zegt iets over hoe een stof of materiaal reageert tijdens een chemische reactie of (langduriger) chemisch proces.

Chemische stofeigenschappen behoren, net als bijvoorbeeld fysische eigenschappen, tot de materiaaleigenschappen van stoffen en materialen.

Chemische stofeigenschappen Bewerken

De term 'stofeigenschap' betekent dat deze niet verandert met de hoeveelheid van het materiaal. Deze hoeveelheid kan van alles zijn, zoals massa of volume, maar hij kan ook dimensieloos zijn.

Chemische stofeigenschappen blijven hetzelfde als atomen worden vervangen door isotopen van één of meer van de samenstellende elementen.

Voorbeelden Bewerken

Voorbeelden van eigenschappen die geen stofeigenschappen zijn Bewerken

De massa van een voorwerp hangt af van de hoeveelheid materiaal en is dus geen stofeigenschap. Gewicht – vaak verward met massa – hangt af van de hoeveelheid materiaal en van de grootte van de zwaartekrachtversnelling ter plaatse; gewicht is dus evenmin een stofeigenschap.

Zie ook Bewerken