Object (ding)

tastbaar ding

Een object is iets of een entiteit, dat materieel en tastbaar is, en vaak uit vaste, levenloze materie bestaat. Een object kan zowel onroerend goed, daarbij te denken aan gebouwen en kunstwerken in de infrastructuur, maar ook een goed zijn, een voorwerp, bijvoorbeeld meubilair, een auto, kunstobject of een archeologische artefact.

Object in de natuurkunde kan bijvoorbeeld zodanig ruim worden gebruikt dat mensen en dieren er ook onder vallen. In een andere context kan het reduceren, het 'objectiveren' van mensen en dieren tot objecten als immoreel worden gezien. Het gebruik van mensen als lustobject en in de slavernij zijn twee vormen van ontmenselijking, waarbij individuen in hun autonomie worden aangetast.