Azoxyverbinding

Een azoxyverbinding is een stofklasse in de organische chemie, die kan beschouwd worden als de geoxideerde vorm van een azoverbinding.[1] Azoxyverbindingen bezitten formele ladingen en zijn 1,3-dipolen. Ze kunnen bijgevolg ingezet worden bij 1,3-dipolaire cycloaddities.

Algemene structuurformule van een azoxyverbinding.