Een douaneambtenaar of douanier is een ambtenaar die toezicht houdt op de in-, uit- en doorvoer van goederen.

Functie en soort werk bewerken

De douaniers controleren of de invoerrechten en accijnzen zijn voldaan. Deze controle wordt de administratieve controle genoemd. De douane controleert ook tal van andere wetgevingen. Hierbij valt te denken aan de accijnen en de zogenaamde VGEM-wetten (milieu, EVOA, ADR-gevaarlijke stoffen, opiumwet, flora- en faunawet etc.). Douaneambtenaren zijn werkzaam aan landsgrenzen, in zeehavens en op vliegvelden, maar ook in andere plaatsen.

Voorbeelden van de werkzaamheden zijn:

 • De controle op het in bezit hebben van verdovende middelen en wapens bij personen die landsgrenzen overschrijden.
 • Controle bij fabrieken waar alcohol wordt verwerkt. Op alcohol, tabak en benzine bijvoorbeeld, zit veel accijns.
 • De controle op het gebruik van de juiste brandstof (dieselolie) in auto’s. De zogenaamde rode olie (dieselolie met de kleurstof furfural), waar minder accijns op rustte, voor het gebruik in tractoren, is niet meer toegestaan per 1 januari 2013 (de fysieke controle).[1]

Vroeger[(sinds) wanneer?] werd alle controle op papier gedaan met behulp van documenten. Voor vrachtvervoer over de weg buiten de EU is dat onder andere het TIR-carnet (Transports Internationaux Routiers). Tegenwoordig[(sinds) wanneer?] gaan heel veel aangiftes elektronisch via de computer, dit levert voor bedrijven een aanzienlijke tijdwinst op, omdat een verzegelde vrachtwagen binnen de EU aan de grens direct kan doorrijden en niet hoeft te wachten tot alle papieren gecontroleerd en in orde bevonden zijn. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor het beroep van douaneambtenaar.

Nederland bewerken

In Nederland is de dienst douane een onderdeel van het Ministerie van Financiën. Een deel van de douane is bewapend. Men draagt een Walther P99.

Rangen en loonschalen in Nederland bewerken

Oude rangen bewerken

Tot 1991 bestonden de volgende rangen bij de Nederlandse douane:

 • aspirant douaneambtenaar
 • administratief ambtenaar C tweede klasse
 • administratief ambtenaar C eerste klasse
 • assistent
 • assistent A
 • hoofdassistent
 • hoofdassistent A
 • hoofdassistent A sectiechef
 • adjunct verificateur
 • verificateur
 • hoofdverificateur
 • hoofdverificateur controleur
 • administrateur
 • inspecteur
 • hoofdinspecteur

Nieuwe rangen bewerken

Deze rangen zijn sinds 2010 vervangen door individuele- en groepsfuncties met schalen [2]:

Soort functie Onderscheiding
Het hoofd 4 sterren met lauwertak
Lid managementteam 4 sterren
hoofd van de post of afdeling 3 sterren met lauwertak
teamleider 2 sterren met lauwertak
inspecteur 3 sterren
verificateur 2 sterren
hoofdcommies 1 ster
groepsfunctie commies 2 balken
aspirant of hulpcommies geen

België bewerken

In België is de dienst Algemene Administratie Douane en Accijnzen een onderdeel van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Rangen in België bewerken

Niveau Klasse Titel Graadkenteken
A AG (Mandaatfunctie) Administrateur-generaal  
A5 Administrateur
 
A4 Adviseur-generaal  
A3 Adviseur
 
A2 Attaché  
A1 Attaché  
B
Fiscaal deskundige  

Financieel deskundige
 
C Financieel assistent  
Administratief assistent  
D Financieel medewerker  
Administratief medewerker  

Wetenswaardigheden bewerken

Zie ook bewerken