Discontinuïteit

Een functie is discontinu in een punt indien de functie daar niet continu is. Intuïtief betekent dit dat de functie daar niet in één vloeiende lijn getekend kan worden: er is bijvoorbeeld een gat of een sprong. Een meer wiskundige beschrijving is te vinden in het artikel over continuïteit.

ClassificatieBewerken

Naargelang de aard van de discontinuïteit kunnen we deze als volgt classificeren.

 
Een ophefbare discontinuïteit

Ophefbare discontinuïteitBewerken

Bij een ophefbare discontinuïteit is de functie niet gedefinieerd in een punt, maar de linkerlimiet is er gelijk aan de rechterlimiet. De functie kan continu gemaakt worden door de functiewaarde in het betreffende punt gelijk te stellen aan zijn limietwaarde.

Voorbeeld
 
De discontinuïteit in x = 1 kan opgeheven worden door f(1) = 1 te stellen.
 
Een sprong-discontinuïteit

Sprong-discontinuïteitBewerken

Bij een sprong-discontinuïteit bestaan linker- en rechterlimiet, maar deze zijn verschillend.

Voorbeeld
 
Nu is er in x = 1 sprake van een sprong-discontinuïteit, deze kan opgeheven worden door in 1 van de vergelijkingen de 'groter dan' of 'kleiner dan' te veranderen in 'groter dan of gelijk aan', respectievelijk 'kleiner dan of gelijk aan'
 
Een essentiële discontinuïteit

Essentiële discontinuïteitBewerken

Bij een essentiële discontinuïteit bestaan linker- en/of rechterlimiet niet of zijn deze oneindig.

Voorbeeld
 
In x = 1 is er nu een essentiële discontinuïteit: de linkerlimiet bestaat niet en de rechterlimiet is oneindig. Merk op dat een van beide volstond om te kunnen spreken van een essentiële discontinuïteit.

Discontinu op een intervalBewerken

De meeste functies zijn discontinu in bepaalde punten, zoals in de voorbeelden hierboven. Sommige functies zijn echter over een heel interval discontinu.

Een bekend voorbeeld is de Dirichletfunctie. Deze functie is in elk element van zijn domein   discontinu, omdat er tussen twee rationale getallen steeds een irrationaal getal ligt en omgekeerd:

 

VoorbeeldenBewerken

Andere terminologieBewerken

Buiten de wiskunde wordt een discontinuïteit of strikte scheiding wel een harde knip genoemd.