Directeur

persoon die de leiding heeft over een organisatie, bedrijf, dienst of afdeling

Directeur of directrice[1] is de algemene benaming voor iemand die de leiding heeft over een organisatie, bedrijf, dienst of afdeling. Deze persoon kan bijvoorbeeld de leiding geven aan een handels- of industriële onderneming, ziekenhuis, school, museum etc. (bijvoorbeeld financieel directeur, personeelsdirecteur, schooldirecteur enz.).

In de handels- en bedrijfswereld hanteert men daarvoor tegenwoordig vaak Engelstalig jargon; men heeft het dan over de CEO (chief executive officer) als men de directeur van een bedrijf bedoelt.

De personen die in een organisatie de directeursfuncties vervullen worden gezamenlijk de directie genoemd. In de ambtelijke wereld spreekt men van directie als synoniem voor de betreffende afdeling. Zo spreekt men bijvoorbeeld van de directie logistiek, de directie personeel, de directie cultuur, of bij de diverse belastingdiensten: eerste, tweede, derde enz. directie.

Een geestelijk directeur is de persoon die verantwoordelijk is voor de geestelijke vorming binnen een instelling.

Het ambt van directeur alsook zijn bureau of kantoor noemt men directoraat.

PrincipaalBewerken

Een principaal is een chef of een superieur.

In de twintigste eeuw werd de directeur van een school, instelling, organisatie, dikwijls als principaal aangeduid. Vooral in Belgische katholieke milieus werd de term gebruikt, zeker als die principaal tevens priester was.

Met een principaal wordt in de bouwwereld een bouwheer of opdrachtgever bedoeld. Begin 21e eeuw wordt principaal in de bouwwereld minder frequent gebruikt. "Bouwheer" is nog redelijk courant in Vlaanderen, maar in Nederland meer vervangen door "opdrachtgever".

Zie ookBewerken

NotenBewerken

  1. De gevoelswaarde van 'directrice' is vaak niet gelijk aan die van directeur. Het roept associaties op met organisaties waar 'traditioneel' een vrouw aan het hoofd stond, zoals een meisjesschool of een bejaardenhuis. Om die reden laten veel vrouwelijke directeuren zich liever niet 'directrice' noemen. Zie bijvoorbeeld: Nederlandse Taalunie, Vrouwelijke beroepsnamen, op taaladvies.net, geraadpleegd 22 april 2018.