Di-ethyleentriamine

chemische verbinding

Di-ethyleentriamine (afgekort tot DETA) is een corrosieve organische verbinding met als brutoformule C4H13N3. Het is een kleurloze tot gele stroperige, hygroscopische en wateraantrekkende vloeistof met een kenmerkende geur. De oplossing in water is een sterke base.

Di-ethyleentriamine
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van di-ethyleentriamine
Structuurformule van di-ethyleentriamine
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C4H13N3
IUPAC-naam Bis(2-amino-ethyl)amine
Andere namen 3-azapentaan-1,5-diamine, 1,5-diamino-3-azapentaan, 2,2-iminodi(ethylamine), β,β-diaminodi-ethylamine, DETA
Molmassa 103,16612 g/mol
SMILES
NCCNCCN
CAS-nummer 111-40-0
Beschrijving Kleurloze tot gele stroperige vloeistof met kenmerkende geur
Vergelijkbaar met Di-ethyleenglycol
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
CorrosiefSchadelijkSchadelijk voor de gezondheid
Gevaar
H-zinnen H302 - H312 - H314 - H334
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P280 - P305+P351+P338 - P310
Hygroscopisch? ja
Opslag Gescheiden van sterk oxiderende stoffen, zuren, organische stikstofverbindingen, voeding en voedingsmiddelen. In een goed verluchte ruimte bewaren.
EG-Index-nummer 612-058-00-X
VN-nummer 2079
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos-geel
Dichtheid 0,955 g/cm³
Smeltpunt −35 °C
Kookpunt 206 °C
Vlampunt (open vat) 97 °C
(gesloten vat) 102 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 358 °C
Dampdruk 37 Pa
Goed oplosbaar in water
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

ToepassingenBewerken

De stof wordt gebruikt in de olie-industrie als oplosmiddel voor zwavelverbindingen en, samen met 1,1-dimethylhydrazine, als raketbrandstof. Verder doet di-ethyleentriamine dienst als tridentaat ligand.

Toxicologie en veiligheidBewerken

De stof ontleedt bij verbranding met vorming van giftige en corrosieve gassen, waaronder stikstofoxiden. Di-ethyleentriamine reageert hevig met oxiderende stoffen, zuren (vooral met salpeterzuur) en allerhande organische stikstofverbindingen. Ze tast ook vele metalen aan in aanwezigheid van water.

Externe linkBewerken