1,1-dimethylhydrazine

chemische verbinding

1,1-dimethylhydrazine is een hydrazinederivaat met als brutoformule C2H8N2. Het is een toxische en vluchtige kleurloze vloeistof met een scherpe ammoniakachtige geur, die geel wordt bij aanraking met lucht. De stof wordt voornamelijk gebruikt in hypergolische raketbrandstof als stuwvloeistof, samen met distikstoftetraoxide.

1,1-dimethylhydrazine
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 1,1-dimethylhydrazine
Structuurformule van 1,1-dimethylhydrazine
Molecuulmodel van 1,1-dimethylhydrazine
Molecuulmodel van 1,1-dimethylhydrazine
Algemeen
Molecuulformule C2H8N2
IUPAC-naam 1,1-dimethylhydrazine
Andere namen dimethylhydrazine, N,N-dimethylhydrazine, UDMH
Molmassa 60,1 g/mol
SMILES
NN(C)C
CAS-nummer 57-14-7
Beschrijving Kleurloze vluchtige vloeistof met ammoniakachtige geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarCorrosiefToxischSchadelijk voor de gezondheid
Gevaar
H-zinnen H225 - H301 - H314 - H331 - H350 - H411
EUH-zinnen geen
P-zinnen P201 - P210 - P261 - P273 - P280 - P301+P310
Carcinogeen ja
Opslag Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen en sterke zuren. In het donker bewaren. Niet opslaan in koperen of kunststoffen vaten.
EG-Index-nummer 007-012-00-5
VN-nummer 1163
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,793 g/cm³
Smeltpunt −57 °C
Kookpunt 63 °C
Vlampunt −15 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 249 °C
Dampdruk 16.400 Pa
Goed oplosbaar in water, ethanol, kerosine
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Toxicologie en veiligheidBewerken

De stof kan spontaan ontbranden bij contact met lucht. Ze vormt bij verbranding giftige en brandbare dampen onder andere stikstofoxiden, waterstof, ammoniak, dimethylamine en waterstofazide. De stof is een sterk reductiemiddel en reageert hevig met oxiderende stoffen zoals distikstoftetraoxide, waterstofperoxide en salpeterzuur. 1,1-dimethylhydrazine is een sterke base en ze reageert hevig met zuren en met zuurstof (met kans op brand en ontploffing). De stof tast ook kunststoffen aan.

Externe linksBewerken