Debat

argument of discussie, gewoonlijk in een formele sfeer, dikwijls met meer dan twee mensen, meestal eindigend met een stemming of andere besluit
Voor Tweede Kamerdebatten, zie Debat (Tweede Kamer).

Een debat is een discussievorm waarbij het de bedoeling is een stelling te verdedigen of juist te bestrijden. Kenmerkende elementen van het debat zijn: de stelling, het bestaan van een voor- en tegenstander van die stelling, een vooraf vastgesteld spreekregime (waarin zaken als spreekvolgorde, spreektijden en dergelijke worden vastgelegd) en een derde, beoogd onafhankelijke partij die beslist wie het betreffende debat gewonnen heeft. Die derde partij kan een professionele jury zijn of een publieksjury.

Debat tussen katholieken en Oriëntaalse christenen in de dertiende eeuw (Acre, 1290). Onbekende schilder.
Het Britse House of Commons, tekening uit 1834.
Debate Tonight: Whether a man's wig should be dressed with honey or mustard! Een karikatuur uit 1795 die de inhoud van debatten parodieert (Isaac Cruikshank).

Er zijn verschillende soorten van debat. Een redelijk bekende vorm is het zogenoemde Lagerhuis-debat, vernoemd naar het Britse House of Commons. Een debatprogramma van de VARA met dezelfde naam (Het Lagerhuis) en vorm is een tijdlang op de televisie te zien geweest.

Een andere vorm is het triasdebat, waarbij er drie partijen zijn: een partij van voorstanders, een partij van tegenstanders en een partij met een jurerende functie.

Politieke debatten zijn gerelateerd aan deze formele debatvormen. Zo kent het Europees Jeugd- of Jongerenparlement geen vaste rolverdeling, maar wordt wel gebruikgemaakt van vaste debattrucs.

Met name in de Angelsaksische wereld is het debat erg in zwang. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld wordt daar in het onderwijs aandacht aan besteed. Tevens zijn er grote toernooien en kampioenschappen.

Ook in Nederland wordt debatteren als sport beoefend. De meest gebruikte vormen zijn Amerikaans Parlementair en Brits Parlementair. In beide vormen zitten teams van twee personen. In Amerikaans Parlementair zitten er echter twee teams in één debat, in Brits Parlementair zitten er vier teams in één debat. Het Nederlands kampioenschap wordt in de vorm Amerikaans Parlementair gehouden. Daarnaast is er ook nog een Nederlands kampioenschap waar sprekers één-tegen-één tegen elkaar uitkomen.

Bekende debatcentra in Nederland zijn De Balie en De Rode Hoed in Amsterdam.

Het woord debat wordt ook in bredere zin gebruikt voor de openbare maatschappelijke uitwisseling van meningen via media, discussiefora en dergelijke. Voorbeelden van thematische debatten in deze zin zijn het kernenergiedebat, het nature-nurture-debat en het zwartepietendebat.

EtymologieBewerken

Het woord 'debat' is voor het eind van de 12e eeuw al in Nederland verschenen en is afgeleid van het Franse 'débattre'[1], waarin 'dé-' het slaan ('battre') de-escaleert.

Zie ookBewerken