Samenvoegen van Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de tekst van Betogende tekst in dit artikel ingevoegd zou moeten worden, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dat artikel een redirect te worden (hier melden).

Een betoog is een verdediging van een standpunt met het benadrukken van argumenten en ontkrachten van tegenargumenten. Een betoog onderscheidt zich van andere manieren om een stelling te verkondigen door de stelligheid waarmee de stelling verkondigd wordt en de veelal subjectieve argumenten die gegeven worden.

Een betoog is als volgt opgebouwd:

  • Presentatie van de hoofdgedachte en stelling;
  • Pleidooi van de voor- en nadelen;
  • Samenvatting en beantwoording van de stelling.

Een betoog als tekstvormBewerken

Een betoog wordt vaak in tekstvorm gepresenteerd. Het tegenovergestelde van een betoog is juist een beschouwing, waar men het geven van verschillende argumenten centraal stelt en aan het eind tot een gewogen oordeel komt. Een betogende tekst begint vaak met een korte anekdote, waarop men een stelling baseert. In het middenstuk geeft men vele argumenten waarom de stelling de juiste is en aan het eind geeft men vaak een korte conclusie, waarin logischerwijs gesteld wordt dat de stelling inderdaad de juiste was.

Zie ookBewerken