Debat (Tweede Kamer)

Tweede Kamer

Een Kamerdebat is een debat (gedachtenwisseling) in een parlement, bijvoorbeeld de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal in Nederland of de Kamer van volksvertegenwoordigers of Senaat in België, als onderdeel van de plenaire vergadering.

Een debat wordt voorgezeten door de Kamervoorzitter. Als eerste komen de woordvoerders van de fracties aan het woord. Zij krijgen een van tevoren afgesproken tijd de mogelijkheid om hun betoog en vragen te stellen aan de bewindspersoon van het kabinet. Deze bewindspersoon zit bij de Nederlandse Tweede Kamer in Vak K, een speciale plaats voor de bewindspersonen. Voor de sprekers en de voorzitter staan in de plenaire zaal interruptiemicrofoons. Hier hebben andere fractieleiders de mogelijkheid om de spreker, of de bewindspersoon te onderbreken. De tijd tijdens de interruptie gaat niet af van de spreektijd van de spreker of de bewindspersoon. Tijdens een debat behoort men altijd via de Kamervoorzitter te spreken. De Kamerleden spreken elkaar niet direct aan, ook de bewindspersoon wordt niet rechtstreeks aangesproken en zal dat zelf ook niet doen. Wie hiervan afwijkt, wordt door de Kamervoorzitter op de regels gewezen.

Nadat alle woordvoerders van de fracties hun zegje hebben gedaan, komt de bewindspersoon van het kabinet aan het woord. Deze persoon beantwoordt dan de vragen en heeft ook een bepaalde spreektijd. Wanneer de bewindspersoon alles gezegd heeft, is de termijn afgelopen. Wanneer de fracties nog wedervragen hebben, kan een volgende termijn aangevraagd worden.

Wanneer een debat met meerdere termijnen op dezelfde dag wordt gehouden, zonder dat een termijn of een gedeelte ervan wordt uitgesteld naar een andere dag, kan het gebeuren, dat een debat nachtwerk wordt. De media spreken dan al snel van een politieke nacht. Een voorbeeld hiervan is de Nacht van Verdonk die leidde tot de val van het kabinet-Balkenende II. Feitelijk was dat een debat met meerdere termijnen, dat op 28 juni 2006 om 21.00 uur begon en pas op 29 juni om 05.30 uur eindigde.

BronnenBewerken