Continuïteitscorrectie

De continuïteitscorrectie is een manier om een discrete stochastische variabele zo goed mogelijk te benaderen met een continue stochastische variabele .

Men past continuïteitscorrectie toe door elke waarde uit het waardenbereik van te laten corresponderen met een interval in het waardenbereik in . Zo wordt benaderd door .

De benadering voor wordt met behulp van de continuïteitscorrectie , wat ook gezien kan worden als een compromis tussen en .

Voorbeeld

bewerken

Een toepassing is het benaderen van een binomiaal verdeelde variabele  , die alleen gehele getallen in het waardenbereik heeft, door een normaal verdeelde variabele   met dezelfde verwachtingswaarde en variantie als  . De continuïteitscorrectie houdt hier in dat elk getal   in het waardenbereik van   correspondeert met het interval   in het waardenbereik van  . Zo benadert men: