Constructie-element

onderdeel van een constructie

Constructie-elementen worden gebruikt in sterkteberekeningen binnen de constructieleer om een complexe constructie op te splitsen in eenvoudige elementen. In de constructieleer gelden constructieprincipes. Zo mag binnen een constructie een element niet worden afgebroken (ontbonden) in delen van verschillende soorten (bijv. balk of kolom).

Een balk belast op buiging

ConstructieleerBewerken

 
Overzicht van profieltypen gebaseerd op staalprofielen

Structurele elementen kunnen lijnen, vlakken of volumes zijn.

Lijn-element (één-assig)Bewerken

 
Bezwijkmechanismen van afschuifpanelen: (a) doorbuiging, (b) horizontale afschuiving, (c) verticale afschuiving, (d) knikken.

Oppervlakte-element (twee-assig)Bewerken

Volume-element (drie-assig)Bewerken

MechanicaBewerken

 
Vijf vormen van mechanische spanning
 
Twee-assige spanning op een schaal met de bijbehorende spanningsanalyse

In de mechanica worden constructie-elementen gebruikt voor het berekenen van spanningen en/of de effecten ervan op een materiaal. Er worden vijf soorten spanningen geformuleerd en er is voor iedere spanningsmechanisme een bepaalt constructie-element dat wordt gebruikt voor de berekeningen:[1]

Belasting Spanning Contructie-element Engels
één-assige belasting trekspanning staaf tie
drukspanning kolom column
twee-assig belasting trekspanning schaal shell
drukspanning schaal shell
buiging buiging of moment balk, profiel of paneel beam of panel
schuif schuifspanning
torsie of wring wringspanning ronde staaf of buis circular shaft of tube

Zie ookBewerken