Hoofdmenu openen

Congregatie van Windesheim

Congregatie in Windesheim
De voormalige kloosterbrouwerij is nu een Nederlands Hervormde (PKN) kerk

Windesheim of het Kapittel van Windesheim is een congregatie van augustijner koorheren (reguliere kanunniken en kanunnikessen) waarvan het moederklooster stond in het gelijknamige dorp Windesheim in Overijssel.[1]

Inhoud

GeschiedenisBewerken

In 1386 schonk Berthold ten Hove de hof te Windesheim aan Florens Radewijns, een broeder van de religieuze groepering Broeders van het Gemene Leven in Deventer. Het klooster werd op 17 oktober 1387 ingewijd. De orde was toonaangevend in de Moderne Devotie, naar de ideeën van Geert Grote. In het begin van de 16e eeuw kende de kloosterorde haar hoogtepunt. Op dat ogenblik waren er een honderdtal kloosters in Europa aangesloten bij de Congregatie van Windesheim. Tijdens de reformatie en bij de opstand tegen Spanje is het klooster, zoals vele andere, door de Oranjegezinde watergeuzen verwoest.

Het klooster heeft waarschijnlijk ten zuiden van de Dorpsstraat gelegen. Van het kloostercomplex zijn enkele kelders en de brouwerij bewaard gebleven. Deze brouwerij is tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in 1634, als Nederduits Hervormde kerk in gebruik genomen. Links van de kerk staat een opmerkelijke halve boerderij, de kosterswoning. De orde van de Augustijner koorheren van Windesheim bestaat nog steeds.[2] De vijftiende-eeuwse Windesheimer monnik Johannes Busch liet een Chronicon na (te raadplegen in de KB Den Haag).

Begraven te WindesheimBewerken

Andere kloosters van deze CongregatieBewerken

LiteratuurBewerken

  • Scheepsma, Wybren Freerk Deemoed en devotie : de koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften Amsterdam : Prometheus, 1997, ISBN 90-5333-601-X
  • Hendrikman, A.J. Windesheim 1395-1995 : kloosters, teksten, invloeden Nijmegen : KUN, 1996, ISBN 90-73419-03-4
  • Bange, P. De doorwerking van de Moderne Devotie : Windesheim 1387-1987 Hilversum : Verloren, 1988, ISBN 90-6550-318-8
  • Acquoy, J.G.R. Het klooster te Windesheim en zijn invloed Leeuwarden : Dijkstra, 1984 [Fotomechanische herdruk van de uitgave Utrecht : Van der Post, 1875-1880], ISBN 90-70522-07-1 (geb.)
  • Kohl, Wilhelm e.a. Monasticon Windeshemense Brussel : Archives et bibliothèques de Belgique, 1976-1984
  • Post, R.R., The Modern Devotion: Confrontation with Reformation and Humanism (1968)
  • Woude, Sape van der Johannes Busch : Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver s.l. : s.n., 1947 (proefschrift UvA)
  • Brinkerink, D.A., 'Herxen, Dirk van', in: Blok, P.J., P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), deel 6 (1924), pp. 770-771