Hoofdmenu openen
Het Rood Klooster in 1725

Het Rood Klooster of Rooklooster (Frans: Rouge Cloître) was een augustijner priorij in het Zoniënwoud, nabij het dorp Oudergem (Brussel, België), die haar oorsprong kende in 1368 en in 1789 grotendeels werd afgebroken. Het domein is eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 1997 werd begonnen met de heraanleg van het domein. Deze werd voltooid in 2007.

GeschiedenisBewerken

De Rode KluisBewerken

De priorij is ontstaan in 1367-1369 uit een kleine kluis[1] die al sedert 1366 bestond. In 1368 begon Willem Daniëls samen met twee collega's, priesters uit het Brusselse Sint-Goedelekapittel, even buiten de stad Brussel een kluis. De naam Roode Cluyse die aan het houten optrekje werd gegeven, werd volgens sommigen ontleend aan de kleur van de laag gemalen baksteen waarmee het was bedekt. Een andere verklaring voor de naam is de ligging op een open, gerooide plaats in het bos (een 'ro' of 'rode'), zoals bij Rolduc, Herkenrode en het nabijgelegen Sint-Agatha-Rode. Een derde (minder waarschijnlijke) mogelijkheid is wellicht de betekenis kruis, vergelijk het Oudengelse rood (van het proto-Germaanse rodo).[bron?] In het Oudengels was dit het enige woord voor het Kruis van Christus.[2]

De priorijBewerken

 
Gedenkplaat Hugo van der Goes[3]

Na zes jaar als kluizenaars te leven, werd in 1374 de Regel van Augustinus aangenomen en werd de kluizenarij een priorij: Willem Daniëls werd prior, medepriesters Godefried van den Lare en Henricus de Angulo werden augustijn, leek Walter van der Molen werd lekenbroeder. In de 15e eeuw kende de priorij een sterke uitbreiding. De kunstschilder Hugo van der Goes leefde en werkte er tijdens de laatste jaren van zijn leven. Hij overleed er, krankzinnig geworden, in 1482. Tussen 1635 en 1638 werd er een nieuw marmeren altaar gemaakt voor de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk van Tienen.

18e eeuwBewerken

In 1789 werd de priorij grotendeels afgebroken.

20e eeuwBewerken

Het domein kwam in 1910 in handen van de Belgische staat. Het werd als monument geklasseerd in 1959, en werd eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Verscheidene kunstschilders kwamen voor hun landschappen regelmatig werken in de omgeving van het Rood Klooster, onder meer Louis Clesse (naar wie ook een straat werd genoemd in Oudergem), Maurice Blieck, Willem Battaille, Théodore Baron, René Stevens, Gabriel Van Dievoet en Eugène Plasky (zie hiervoor ook School van het Rooklooster).

Landschap en natuurBewerken

Ondanks (of net dankzij) jarenlange verwaarlozing is het Rood Klooster wegens zijn uniek karakter, pittoresk landschap en toegangspoort tot het Zoniënwoud, een populaire plaats voor wandelaars. Het Rood Klooster is een van de vijf natuurreservaten die het Zoniënwoud rijk is en bijzonder waardevol wat zeldzame (wilde) plantensoorten betreft.[4][5]

FloraBewerken

Bostype is het eiken-haagbeukenbos, met uitgestrekte vlekken wilde hyacint en lokaal ook wilde narcis. Naast bosanemoon, gewone salomonszegel, bosbingelkruid en witte rapunzel, vindt men er ook de zeldzamere zwartblauwe rapunzel. De kalkrijke bodem is vermaard, met voorkomen van struikhei, spekwortel, vingerzegge, zeegroene zegge, wolfskers, ruig klokje, heelkruid, eenbes, keverorchis, wilde liguster, spaanse aak en wilde kardinaalsmuts. Ook vogelnestje kwam voor, maar werd de laatste jaren niet meer waargenomen.[6]

FaunaBewerken

Naast de algemenere amfibieën als gewone pad, bruine kikker, alpenwatersalamander, kleine watersalamander en vinpootsalamander, treft men er ook de zeldzame vuursalamander. Verder ook soorten als baardvleermuis, bosvleermuis, ruige dwergvleermuis, grootoorvleermuis, en watervogels als fuut, kuifeend, tafeleend, wintertaling, blauwe reiger, aalscholver en ijsvogel.[6]

AfbeeldingenBewerken