Computervertaling

gebruik van software voor vertaling
Geplaatst:
08-03-2023

Genomineerd   Deze pagina is genomineerd voor verwijdering

Ten minste een van de mensen die meewerken aan Wikipedia vindt dat deze pagina in deze vorm niet binnen de Wikipedia-encyclopedie past.
De hiervoor opgegeven reden is: Dit artikel is hopeloos verouderd, bevat een machinevertaling van minstens tien jaar oud, en is ook overigens zwaar ondermaats.

De pagina is daarom aangedragen op de beoordelingslijst. Daar is mogelijk ook een meer gedetailleerde reden voor de beoordelingsnominatie te vinden.

Na plaatsing op de beoordelingslijst blijft dit artikel minstens twee weken staan, zodat eventuele bezwaren ingebracht kunnen worden. Als u het artikel zodanig kunt verbeteren dat daarmee de redenen voor verwijdering komen te vervallen, aarzel dan vooral niet om het te verbeteren. Vergeet niet om dit op de genoemde lijst te vermelden.

Indien u van mening bent dat het artikel dusdanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past, vraag dan op de lijst (of aan de nominator) of dit sjabloon verwijderd mag worden.

NB: deze melding dient te blijven staan tot de beoordelingsdiscussie afgesloten is.
Algemene informatie is te vinden op Wat Wikipedia niet is en de uitleg bij "te beoordelen pagina's".

(//)

Een computervertaling is een vertaling die met een computerprogramma gemaakt is. Dit programma kan gebruikt worden voor losse woorden of hele teksten. Met de huidige stand van de vertaalsoftware vergt het laatste doorgaans echter nog veel nabewerking. Er is al veel onderzoek verricht naar de mogelijkheid om vertalingen helemaal door een computer te laten maken, bijvoorbeeld met behulp van het programma SYSTRAN. Tot dusver heeft een dergelijke computervertaling echter nog geen goede vertaalde tekst opgeleverd. Wel kan een computervertaling soms een basis vormen voor de vertaler om zelf een goede tekst te redigeren. Dit is onder meer het geval bij teksten met veel vakspecifieke termen zoals bij (ontwerpen van) EU-richtlijnen.

Sedert de jaren 2010 werd ook meer en meer kunstmatige intelligentie (AI) ingezet bij computervertalingen.

Geschiedenis en techniekenBewerken

De geschiedenis van automatisch vertalen gaat terug tot de jaren 40, toen het een van de eerste gedroomde toepassingen van de elektronische computer was. In de jaren 50 werden enkele demonstratieprogramma's gebouwd, maar met de destijds gebruikte technieken lukte het niet een robuust systeem te bouwen. Aanvankelijk gebruikte men eenvoudige vertaalwoordenboeken en met de hand opgestelde regels om woorden te ordenen. Latere pogingen tot vertaalsystemen omvatten volledige syntactische analyses en regels om deze om te zetten. Sommige vertaalsystemen maakten daarbij gebruik van een formele tussentaal of interlingua, zodat in principe   talen in elkaar omgezet konden worden door   regelstelsels, in plaats van  . Deze pogingen strandden echter vaak op de complexiteit van de interlingua.

De meeste vertaalsystemen werken tegenwoordig op basis van statistieken van alignments tussen zinnen in meertalige corpora. Hiermee worden woorden en korte frases in de brontaal gekoppeld aan de frases die zij 'oproepen' in de doeltaal. Pas in de jaren 90 kwamen de eerste vertaalsystemen op de markt die op basis van deze statistische methoden fatsoenlijke prestaties leverden.

Zie ookBewerken