Commissie-Santer

De commissie-Santer is de Europese Commissie die haar werkzaamheden aanving in 1995 met een mandaat voor 5 jaar. De commissie telde 20 leden; een voorzitter, de Luxemburger Jacques Santer, en 19 overige leden.

Jacques Santer

Gedurende de termijn van de commissie speelde een groot onderzoek naar aanleiding van de beschuldiging van corruptie tegen diverse commissieleden en met name de Franse commissaris Édith Cresson. Na een rapport over corruptie uit januari van dat jaar, kwam in de nacht van 15 op 16 maart een ontslagaanvraag van de commissie-Santer.[1] Het mandaat van de commissie-Santer liep tot in januari 2000 en de opvolging zou vanaf juni 1999 gekozen worden en in december van dat jaar voorgedragen worden door de lidstaten.

De commissie-Santer was aangetreden onder de regelgeving van het Verdrag van Maastricht en een complicatie was dat wijzigingen voor aanwijzing van de commissie uit het Verdrag van Amsterdam uit 1997 nog niet door alle lidstaten geratificeerd waren. De EU-regelgeving kende geen vervanging van een gehele commissie anders dan dat deze weggestemd was door het Europees Parlement. Wel kende de regelgeving dat van vertrekkende commissarissen verwacht werd dat ze hun post blijven waarnemen tot er opvolging gekozen was.[2] De verkenning voor de nieuwe commissie werd versneld en rond de Europese Parlementsverkiezingen 1999 was duidelijk dat een nieuwe commissie gevormd zou worden door Romano Prodi.

Op 9 juli werd besloten tot het directe vertrek van Martin Bangemann omdat hij een andere baan geaccepteerd had en per 19 juli van voorzitter Jacques Santer en Emma Bonino omdat zij beiden in het Europees Parlement gekozen waren. De Spanjaard Manuel Marín, die eerste vicevoorzitter was, nam tot de instelling van de commissie-Prodi, per 16 september 1999, het voorzitterschap waar. In de andere vacatures binnen de commissie werd niet meer voorzien en hun portefeuilles werden herverdeeld onder andere leden.[3]

LedenBewerken

Naam Portefeuille Lidstaat Opmerking
Jacques Santer Voorzitter   Luxemburg tot 19 juli 1999
Leon Brittan Buitenlandse economische zaken en handelsbeleid   Verenigd Koninkrijk
Manuel Marín Ontwikkelingssamenwerking, economische buitenlandse betrekkingen met het Middellandse Zeegebied, Latijns-Amerika, Azië en de ACS-landen en humanitaire hulp   Spanje tevens waarnemend voorzitter vanaf 19 juli 1999
Martin Bangemann Industrie en informatie- en telecommunicatietechnologie   Duitsland tot 9 juli 1999
Ritt Bjerregaard Milieu, nucleaire veiligheid, Ccnsumentenbeleid   Denemarken
Emma Bonino Visserij, consumentenbeleid, Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Gemeenschap   Italië tot 19 juli 1999
Hans van den Broek Buitenlandse politieke betrekkingen, gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en onderhandelingen over de toetreding   Nederland
Édith Cresson Wetenschappen, onderzoek en ontwikkeling, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, menselijke hulpbronnen, onderwijs, opleiding en jongeren   Frankrijk
João de Deus Pinheiro Verantwoordelijk voor betrekkingen met het Europees Parlement en de lidstaten op het gebied van transparantie, communicatie en voorlichting en cultuur en audiovisuele zaken   Portugal
Franz Fischler Landbouw en plattelandsontwikkeling   Oostenrijk
Pádraig Flynn Sociale zaken en werkgelegenheid, vraagstukken in verband met immigratie en binnenlandse en justitiële aangelegenheden   Ierland
Anita Gradin Vraagstukken in verband met de immigratie en binnenlandse en justitiële aangelegenheden, betrekkingen met de ombudsman, financiële controle, fraudebestrijding   Zweden
Neil Kinnock Vervoer   Verenigd Koninkrijk
Erkki Liikanen Begroting, personeelszaken en algemeen beheer, vertaling en informatica   Finland
Karel Van Miert Mededingingsbeleid   België
Mario Monti Interne markt, financiële diensten en financiële integratie, douane, belastingen   Italië
Marcelino Oreja Energie, het Voorzieningsagentschap van Euratom en vervoer   Spanje
Christos Papoutsis Energie en voorzieningsagentschap van Euratom, midden- en kleinbedrijf, toerisme   Griekenland
Yves Thibault de Silguy Economische en financiële zaken, monetaire aangelegenheden, krediet en investeringen, Bureau voor de statistiek   Frankrijk
Monika Wulf-Mathies Regionaal beleid, betrekkingen met het Comité van de regio's, Cohesiefonds   Duitsland

Externe linksBewerken

Voorganger:
Commissie-Delors III
Lijst van Europese Commissies Opvolger:
Commissie-Prodi