Cheribon (residentie)

residentie

Cheribon (Tjirebon) (nieuwespelling: Cirebon) was tussen 1818 en 1942 een residentie op het eiland Java in het huidige Indonesië.
Vanaf het begin van de 19e eeuw werd Nederlands-Indië onderverdeeld. Java was (met uitzondering van Batavia, de Vorstenlanden en Madoera) verdeeld in residenties met een resident als bestuurder. Deze resident stond direct onder de Gouverneur-generaal. Een residentschap was verdeeld in afdelingen of assistent-residentieën, elk met twee gezagsdragers: de regent uit de inlandse feodale aristocratie, protocollair de 'regerende vorst', en de assistent-resident, een Nederlander die de koloniale overheid vertegenwoordigt. Binnen deze residenties bestonden districten/(kabupaten Javaans voor district).

Residentie Cheribon 1909
Straatgezicht met het kantoor van de Javasche Bank, Cheribon (foto tussen 1870 en 1892)
De residenten van Java ± 1817
Districten van de Residentie Cheribon 1856[1]

Afdeeling Cheribon

 • 1 Kota Cheribon
 • 2 Loewar Kota
 • 3 Ploembon
 • 4 Beber
 • 5 Mandi Rantja
 • 6 Sindang Laoet
 • 7 Losari
 • 8 Gegesik

Afdeeling Madjalengka

 • 9 Madjalengka
 • 10 Radja Galoe
 • 11 Djatiwangi
 • 12 Palimanan
 • 13 Madja
 • 14 Telaga

Afdeeling Koeningan

 • 15 Koeningan
 • 16 Kadoe Gede
 • 17 Lebak wangi
 • 18 Tjiawigebang
 • 19 Loerahagoeng

Afdeeling Galoe

 • 20 Tjiamies
 • 21 Kawali
 • 22 Pandjaloe
 • 23 Rantja

Afdeeling Indramajoe

 • 24 Indramajoe
 • 25 Karamgampel
 • 26 Sleman

Particulier Land Indramajoe

 • 27 Passekan
 • 28 Lobener
 • 29 Oedjoeng
 • 30 Djati Toejoe

Particulier Land Kandang Hawor

 • 31 Lelea
 • 32 Losarang
 • 33 Kandang Hawor
 • 34 Loewoeng Malang

In het begin van de 18e eeuw begon de VOC met het verbouwen van koffie in het gebied, en in 1713 werden de eerste vrachten koffie naar Nederland gezonden. Er werd echter zó veel verbouwd, dat er overschotten kwamen. Daarom werd er van de handel in koffie afgezien, en werd er voortaan in peper gehandeld.

Andere handelsposten die onder Cheribon vielen waren: Indramajoe en Pamotangh. In de eerste werken 4 VOC-dienaren, en in de andere 225.