Assistent-resident

ambtenaar in Nederlands-Indië

De assistent-resident was in Nederlands-Indië de hoogste Nederlandse ambtenaar in een afdeling of assistent-residentie van het plaatselijk bestuur, dat viel onder het Binnenlands Bestuur (BB).

Assistent-resident Hens (assistent-resident van Ende) achter zijn schrijftafel

Enige afdelingen samen vormden een residentie, met aan het hoofd een resident. Boven de resident stond de gouverneur-generaal, die Nederlands-Indië regeerde in naam van de koning(in) der Nederlanden.

De assistent-resident werkte samen met de regent, een door het Nederlands bestuur bij voorkeur uit de leden van plaatselijke aanzienlijke, inheemse families gekozen functionaris. Deze was zowel door zijn gezag bij de bevolking als door zijn kennis voor de assistent-resident onmisbaar. De regent was de hoogste ambtenaar van het Inlands Bestuur.

De assistent-resident was in zijn gebied tevens gewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS). Waar geen notaris was aangesteld nam hij tevens het notariaat waar. Ook kon de taak van plaatsvervangend landrechter (politierechter) tot zijn werkzaamheden behoren.

In sommige hoofdplaatsen was de assistent-resident tevens het hoofd van de politie, zoals in Batavia, Samarang, Soerabaja, Padang, Palembang en Makasser.[1]

De titel assistent-resident werd gedragen door:

Literatuur bewerken