Een residentie is, letterlijk, een plaats waar iemand of iets verblijft.

Voormalige residentie van de gouverneur-generaal van Belgisch-Congo, te Boma.

De term slaat doorgaans op de al dan niet officiële woning (ambtswoning, paleis) van een persoon met een (hoge) functie. Onder het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer geniet de residentie van een ambassadeur onschendbaarheid. Die mag pas door de autoriteiten van het gastland betreden worden na toestemming van de ambassadeur.

Daarnaast wordt de term gebruikt voor een gebied in het vroegere Nederlands-Indië onder een resident, zoals de residentie Batavia. Meester Cornelis viel bijvoorbeeld onder die residentie.

In ruimere zin wordt residentie ook wel gebruikt voor de plaats waarin zich die woning bevindt; dan is residentie vaak synoniem met regeringszetel.

Voorbeelden van woningen als residenties bewerken

Voorbeelden van plaatsen als residenties bewerken

Zie ook bewerken