Bildtse boerderij

De Bildtse boerderij is een karakteristieke type kop-hals-rompboerderij waarbij het bedrijfsgedeelte haaks op het woongedeelte is geplaatst. De reden hiervoor is niet bekend.

Karakteristiek Bildtse Kop-hals-romp boerderij langs de Oude Bildtdijk

Dit type boerderij is vrijwel uitsluitend - en in groten getale - te vinden in de gemeente Het Bildt, een voormalig Hollandse polder.

De indeling van de Bildtse kop-hals-rompboerderij is ook geheel anders. Zo staan koeien en paarden met hun koppen naar binnen gericht waarbij het gangpad tegen de buitenmuur ligt. Deze zelfde indeling wordt ook gevonden in Zeeland en Zuid-Holland. Verondersteld wordt dan ook dat de van oorsprong Hollandse bildtbedijkers/boeren indertijd hun boerderij-indeling hebben meegenomen.

Opmerkelijk is dat er vóór 1500 geen schuren in Friesland voorkwamen, terwijl Bildtse kop-hals-rompboerderijen al direct vanaf het ontstaan van deze poldergemeente in 1505 in groten getale gedocumenteerd staan. Alhoewel hier dus wordt gesproken over een variant op de Friese kop-hals-rompboerderij, is het dus zeer goed mogelijk of zelfs zeer waarschijnlijk dat de oorsprong van de kop-hals-romp in de gemeente Het Bildt ligt.

Zie de categorie Bildts farmhouses van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.