Biholomorfisme

In de wiskundige theorie van functies van een of meer complexe variabelen en in de complexe algebraïsche meetkunde is een biholomorfisme of biholomorfe functie een bijectieve holomorfe functie, waarvan de inverse ook holomorf is.

De complexe exponentiële functie beeldt een rechthoek biholomorf af op een kwart-cirkelring.