Beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen

Wikimedia-lijst

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zijn bedrijven met een notering aan de Euronext Amsterdam.

Verplichtingen bewerken

Verslaggeving Met de beursnotering krijgt een vennootschap verplichtingen op het gebied van haar financiële verslaggeving. Zo moet zij haar (geconsolideerde) jaarrekening volgens de IFRS-standaarden opmaken en geldt dat de inhoud van het bestuursverslag in overeenstemming moet zijn met de Nederlandse Corporate Governance Code 2016.

Er gelden ook afwijkende eisen met betrekking tot het vaststellen en publiceren van de financiële verslaggeving ten opzichte van vennootschappen die geen beursnotering hebben. Voorts geldt de verplichting om eens in het halve jaar de financiële verslaggeving te publiceren. Beursvennootschappen kennen binnen hun groep geen mogelijkheid tot vrijstelling van de tussenconsolidatie van hun holding of publicatieplicht van deze. Het jaarverslag dient te worden gecontroleerd en goedgekeurd door een accountant(organisatie) die daarvoor een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig heeft. Daarmee mag zij voor hoogstens vijf jaren de controle uitvoeren, daarna dient er een wisseling plaats te hebben.

Transparantie Er gelden eisen voor de tijdige publicatie van koersgevoelige informatie dit om marktmisbruik, zoals de handel op basis van voorwetenschap, en marktmanipulatie tegen te gaan. Eveneens dienen wijzigingen van belangen van aandeel- of certificaathouders, bestuurders, commissarissen, deelnemingen en/of in shortposities te worden doorgegeven aan de toezichthouder AFM. Deze instantie houdt tevens toezicht indien een marktpartij een bod doet op de aandelen en/of certificaten van een beursvennootschap. Bestuurders en commissarissen van de vennootschap worden door de AFM getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid voordat zij worden benoemd.[1]

Diversiteit Voor Nederlandse beursgenoteerde bedrijven geldt op 1 januari 2016 het streefcijfer om 30% vrouwen in de Raad van Bestuur en in de Raad van Commissarissen te hebben.[2] Uit een onderzoek van april 2016 blijkt dat geen van de bedrijven deze zachte vorm van vrouwenquotum heeft gerealiseerd en voor 18 bedrijven staat zelfs geen enkele vrouw aan de top.[3]

Beursgenoteerde bedrijven bewerken

Hieronder een bijna complete lijst van bedrijven waarvan de aandelen aan Euronext Amsterdam genoteerd zijn.[4]

Voormalig beursgenoteerde Nederlandse bedrijven bewerken

Faillissement bewerken

Overname bewerken