Ashwin Adhin

politicus uit Suriname

Michael Ashwin Adhin (Paramaribo, 10 juni 1980) is een Surinaams politicus. Hij was van 2015 tot 2020 de vicepresident van Suriname.[1] Adhin rondde de studie elektrotechniek af aan de TU Delft en kreeg een eredoctoraat van de Lovely Professional University in India.[2] Hij begon zijn carrière als leerkracht op de Anton de Kom Universiteit van Suriname en in 2013 nam hij als technocraat de positie van minister van Onderwijs in. Later werd hij lid van de Nationale Democratische Partij. Na de Surinaamse parlementsverkiezingen 2015, waarbij Adhin werd gekozen in De Nationale Assemblée van de kieskring van Paramaribo, werd hij op 12 augustus 2015 ingehuldigd als vicepresident.[3]

Ashwin Adhin
Profielfoto M. A. S. Adhin.jpg
Volledige naam Michael Ashwin Satyandre Adhin
Geboren 10 juni 1980
Geboorteplaats Paramaribo
Kieskring Wanica
Land Suriname
Functie Assemblée-lid
Partij Nationale Democratische Partij
Functies
2013-2015 Minister van Onderwijs
sinds 2015 lid van de Nationale Assemblée
2015-2020 Vicepresident van Suriname
Website
Portaal  Portaalicoon   Politiek

AchtergrondBewerken

Michael Ashwin Adhin is de oudste van vier kinderen. Zijn vader, Arnold Karmachand Adhin en moeder Inderwatie Alakhramsing (ontslapen) kregen samen nog een zoon en twee dochters. De familie Adhin staat bekend als een familie van onderwijzers (opvoeders) en politici. Beide ouders van Adhin zijn leerkrachten geweest op verschillende scholen. Zijn moeder heeft het langst les verzorgd op de Algemene Middelbare School en zijn vader op de Sri Hanumanschool. Ook zaten maar liefst zes ooms en tantes van zowel zijn moeders als vaders kant in het onderwijs. De bekendste is wijlen dr. mr. drs. Jnan Hansdew Adhin, BA (Hon.), een broer van Adhins opa, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de oprichting van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, waaraan hij zelf 35 jaren lang als (parttime) docent verbonden is geweest. Ook was Jnan Adhin (1927-2002) met korte onderbrekingen in de periode 1963-1980 lid van de Staten van Suriname (toen het Parlement van Suriname), is hij minister van Justitie en Politie geweest (tussen 1964-1967 en 1969-1973) en tijdelijk minister van Onderwijs en Volksontwikkeling van 1971-1972.[4] De jongere broer van Jnan Adhin, wijlen dr. ir. Herman Sookdew Adhin (1933-1992), was 15 maanden lang minister van Opbouw binnen het Technocratisch Kabinet Chin A Sen.

Adhins overgrootvader Ramadhin, kwam als contractarbeider vanuit India (Allahabad in Uttar Pradesh) om te werken op de suiker plantages van Suriname. Ashwin Adhin is de vierde generatie Adhin in Suriname. In 2013 trouwde hij Gracella Vandana Mahabier.[5]

Opgroeien met muziek en sportBewerken

Adhins moeder stimuleerde de artistieke ontwikkeling van haar kinderen door samen met hen naar muziekles te gaan. Terwijl zij de sitaar leerde bespelen en de 2 meisjes het dansen, moesten Adhin en zijn broertje de tabla leren spelen. Al gauw ontwikkelde Adhin zich tot een goede speler en kreeg hij zijn eerste tabla van zijn moeder cadeau. Het dagelijks thuis oefenen van moeder en zoon op sitaar en tabla, zorgde ervoor dat Adhin ook een interesse kreeg voor het zingen en de orgel. Door de jaren heen heeft hij ook aandacht geschonken aan die talenten en hij is vandaag de dag nog zeer gesteld op alles wat te maken heeft met muziek, instrumenten en zang.

Sporten is een passie van Adhin sinds zijn kindertijd. Als jongetje van tien jaar ging hij al mee basketballen en voetballen met de oudere jongens van Tammenga en Balona, waar hij opgroeide. Daarnaast hield hij ook van denksporten zoals dammen en heeft hij meegedaan aan verschillende wedstrijden. In 1998 en 1999 deed hij mee aan de Nationale Jeugdkampioenschappen dammen en won de beker voor respectievelijk de derde en tweede plaats. Voor Adhin is voetballen niet alleen een sport, maar ook een bindmiddel om jongeren te stimuleren, naar elkaar toe te groeien als team en zich bezig te houden met gezonde en positive zaken.

OpleidingBewerken

Adhin behaalde zijn Bachelor Elektrotechniek met als oriëntatie Informatietechniek aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Tot op dat moment was hij de eerste student die de studie in minder dan 4 jaren had kunnen afronden. Hierna vertrok Adhin naar Nederland voor zijn Masters studie waar hij afstudeerde als ingenieur in elektrotechniek aan de TU Delft. Bij zijn terugkeer in Suriname trad hij in de voetstappen van zijn ouders en ging het onderwijs in. Tussen 2005 - 2013 was hij docent en afstudeerbegeleider elektrotechniek aan de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) van de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo. Alhoewel hij de jongste docent was op de Faculteit in die periode, trad hij ook op als coordinator van diverse projecten in samenwerking met TU Delft en de Telecommunicatie Autoriteit Suriname. Na 2008 vervulde Adhin de rol van Richtingscoördinator Elektrotechniek op FTeW. Tussen 2006-2010 gaf hij part-time les op het Polytechnische College Suriname.[5]

In 2019 kreeg Adhin van de Lovely Professional University in India de Honoris Cause ere doctoraal titel, Doctor of Letters (D.Litt), voor zijn bijdrage 'Applied Vedic Science in Modern Society contributing towards Nation Building'.[6]

Adhin is leerling geweest van de Glen Weisz lagere school (3 jaren) en de R.A. Tammengaschool (4jaren). Daarna bezocht hij de Poolschool (3 jaren) en de Algemene Middelbare School. Natuurkunde was zijn favoriete vak.

Culturele Unie SurinameBewerken

Van 2011 tot 2013 was Adhin voorzitter van de Culturele Unie Suriname (CUS), een organisatie met als doel het behoud en het bevorderen van de Surinaamse Cultuur. Adhin, die ruim 13 jaar ervaring had in sociaal-culturele organisaties,[7] heeft tijdens zijn zittingsperiode de nadruk weten te leggen op het belang van de rol van cultuur voor de ontwikkeling, natievorming, waardering van erfgoed en het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Enkele geboekte successen zijn:

 • de introductie van een jaarlijkse divali-volksmanifestatie waarbij een reuze dia op het Onafhankelijkheidsplein feestelijk wordt aangestoken voor en door het Surinaams volk als symbool van eenheid, solidariteit en voorspoed gevolgd door de intrede in 2010 van Divali als nationale vrije dag;
 • introductie van Iftaar in 2011: een gezamenlijk verbreken van het vasten aan het einde van de Ramadan;
 • gezamenlijke herdenking en viering van de nationale feestdagen van Immigratie (140 jaar Hindostaanse Immigratie, 150 jaar afschaffing slavernij en 160 jaar Chinese Immigratie).[8]

Adhins leuze "Met cultuur in haar pluraliteit komt singulariteit in identiteit!" wordt tot heden door de CUS gehanteerd als weergave voor haar visie en missie.

Minister van Onderwijs, Wetenschap en CultuurBewerken

In juli 2013 werd Adhin aangesteld als minister van Onderwijs in het kabinet van president Desi Bouterse, ter vervanging van Shirley Sitaldin. Het toenmalig ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) onderging een naamsverandering en werd het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dit werd per Staatsbesluit van 27 maart 2015 vastgelegd.[9] Adhins beleid was erop gericht om meer studenten de kans te bieden om verder te studeren door verruimde studiefinancieringsmogelijkheden, maar ook door het kwaliteit van het onderwijs op te voeren middels aanpassing van het curriculum op alle bestaande niveaus en jongeren die de school vroeg hadden verlaten, een tweede kans te geven door meer doorstromingsmogelijkheden te creëren, avond onderwijs aan te bieden en het opzetten van het schakelinstituut voor middelbaar onderwijs.

Suriname National Training AuthorityBewerken

Met de instelling van de Suriname National Training Authority-werkgroep in 2013, zorgde Adhin ervoor dat het TVET Onderwijs (Technical Vocational Education and Training) zijn intrede kon doen binnen het beroepsonderwijs van Suriname. De SNTA werd belast met het formuleren van het TVET beleid voor het hervormen en opzetten van een kwaliteitsstructuur binnen het beroepsonderwijs die aan internationale standaarden voldoet, verder ook zorgen voor aanpak van het arbeid aansluitingsvraagstuk vanuit het bedrijfsleven en de overheid. Tenslotte werd de SNTA belast zijn met het (doen) uitgeven van CVQ-certificaten (Caribbean Vocational Qualifications) aan Surinamers ter verruiming van werkgelegenheidsmogelijkheden voor hen in de regio. Het CVQ-certificaat stelt de houder in staat om in aanmerking te komen voor arbeidsplaatsen binnen de Caricom Single Market and Economy (CSME).[10][11]

Studiefinanciering voor kaderontwikkelingBewerken

Adhin zorgde voor vergroting van de studiekansen voor Surinamers door het verruimen van de studiefinancieringsfaciliteit, waardoor ook studenten van accrediteerde Hoger Beroeps- en Middelbaar Onderwijs instellingen in Suriname in aanmerking konden komen. Eerder was deze faciliteit slechts beschikbaar voor de Universiteitsstudenten en studerenden aan het Instituut voor de Opleiding van leraren (IOL). Ook Surinaamse studenten die in het buitenland studeerden of stage liepen konden nu in aanmerking komen voor financiering van hun collegegelden en een maandelijkse uitkering. Volgens Adhin, waren deze maatregelen er om meer kaderontwikkeling te stimuleren.

Het studiefinancieringsfonds welke in januari 2015 bestond uit een bedrag van 61 miljoen SRD viel onder het beheer van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). Het NOB stelt de middelen aan de studenten ter beschikking middels een leningsovereenkomst tegen 4% rente per jaar. De maandelijkse uitkering voor studenten in Suriname was in 2015 vastgesteld op een bedrag van maximaal srd 875,- terwijl het bedrag voor studenten in het buitenland afhankelijk was van de kosten in het land waar men zich bevond. Studenten met goede schoolprestaties konden tevens in aanmerking komen voor kwijtschelding van rente dan wel een deel van de rente. In 2015 maakten reeds 1500 studenten gebruik van de faciliteit waarvan 400 reeds afgestudeerd waren en 170 ook hun lening al hadden afgelost.[12]

Schakelinstituut Middelbaar OnderwijsBewerken

Om meer jongeren de mogelijkheid te geven door te kunnen stromen op de maatschappelijke ladder en om 'vroege schoolverlaters' een tweede kans te bieden, werden de doorstromingsregels onder Adhin verbreed. Leerlingen van het Lager Beroepsonderwijs (LBGO) zouden voortaan met het doorlopen van het op 27 april 2015 officieel in leven geroepen Schakelinstituut Middelbaar Onderwijs (SMO) nu ook kunnen meedoen aan het toelatingsexamen van het vwo en de havo. Eerder konden deze studenten slechts doorstromen naar het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO). De SMO-opleiding ging van start in 2014 met 200 leerlingen en zou in zijn officiële vorm bestaan tot en met 2020, waarna meer studierichtingen toegevoegd konden worden. De studenten van het SMO kregen verder de mogelijkheid om gebruik te maken van de verruimde studiefinancieringsfaciliteit geïnitieerd door het ministerie. In het derde jaar konden ook muloschool leerlingen die voor een tweede keer waren afgewezen, zich inschrijven op het SMO. In de planning zat het uiteindelijk in gebruik nemen van een eigen pand.[13][14] Dit laatste werd in juni 2016 een feit en kreeg het SMO haar eigen gebouw aan de Metaalstraat in Paramaribo, tevens werd de eerste groep SMO’ers afgeleverd aan de middelbare school. Het instituut telde op dat moment 570 studenten en ruim 26 leerkrachten.[15][16]

Vicepresident van de Republiek SurinameBewerken

Op 12 augustus 2015 werd Adhin ingehuldigd als Vicepresident van de Republiek Suriname binnen het kabinet van D.D. Bouterse. Als jongste voorzitter van de Raad van Ministers in de geschiedenis van Suriname, heeft hij leiding gegeven aan de ministers van 16 ministeries[17]:

 1. Ministerie van Arbeid
 2. Ministerie van Binnenlandse Zaken
 3. Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Ministerie van Defensie
 5. Ministerie van Financien
 6. Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme
 7. Ministerie van Justitie en Politie
 8. Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
 9. Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
 10. Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
 11. Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie
 12. Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer
 13. Ministerie van Regionale Ontwikkeling
 14. Ministerie van Sport- en Jeugdzaken
 15. Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting
 16. Ministerie van Volksgezondheid

Als vicepresident heeft Adhin ook verschillende andere rollen vervuld waaronder waarnemend president van de Republiek Suriname op diverse gelegenheden in binnen-en buitenland. Als regeringsleider heeft hij een luisterend oor gehad voor individuen en groepen uit alle lagen van de samenleving waaronder jongeren, sporters, artiesten, bonden, vrouwenorganisaties, gepensioneerden etc. en heeft hij zich voornamelijk kunnen profileren als een oplossingsgerichte dienende leider.

Teamleider COVID-19 Crisis Management TeamBewerken

Op 13 maart 2020 werd het eerste geval van besmetting met SARS-Cov-2 in Suriname vastgesteld. Het betrof een vrouwelijk persoon die uit Nederland terugkeerde naar Suriname. De Raad van Ministers onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin stelde dezelfde maand het COVID-19 Crisis Management Team in onder de leiding van waarnemend directeur, Cleopatra Jessurun, van het ministerie van Volksgezondheid, aangevuld door vertegenwoordigers van diverse ministeries, het Bureau Openbare Gezondheidszorg, ziekenhuizen en de directeuren van het directoraat Nationale Veiligheid (kolonel Danielle Veira) en het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (Jerry Slijngard).

Hierna werd de 'Burgerlijke Uitzonderingstoestand' door de Regering afgekondigd, kort waarna op 8 april 2020 in het Parlement de wet 'Uitzonderingstoestand COVID-19' werd goedgekeurd.[18] Met deze wet werd het COVID-19 Crisis Management Team onder leiding van Ashwin Adhin, benoemd door de President van Suriname Desi D. Bouterse. In het team hebben verder zitting:

 • de wnd. directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun
 • de directeur Directoraat Nationale Veiligheid, (DNV), kolonel Danielle Veira
 • de directeur Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR), Jerry Slijngard
 • de directeur van het ministerie van Justitie en Politie
 • het hoofd van de Nationale Ziekenhuizen Raad (NZR)
 • het hoofd Epidemiologische crisis committee (inclusief 2 Surinaamse Epidemiologen en 2 Gezondheidsspecialisten)
 • twee Surinaamse infectiologen en een clinicus

Het team heeft de bevoegdheid om buitengewone maatregelen te treffen om de ongecontroleerde spreiding van de COVID-19 (SARS-Cov-2) virus tegen te kunnen gaan. Verder ook om de negative effecten van de crisis op de Volksgezondheid, Veiligheid en Economie van Suriname te minimaliseren. Het team rapporteert aan de Parlementaire Crisis Commissie onder de leiding van DNA-voorzitter Jennifer Simons, die volgens de Wet Uitzonderingstoestand belast is met de controle.[19]

Betrekkingen met de Republiek van India - Traditionele Medische SystemenBewerken

In januari 2017 had Adhin een ontmoeting met de premier van India, Narendra Modi, waar met name de plannen voor het samenwerken op het gebied van het ontwikkelen en opzetten van een Traditionele Medische Systemen en Homeopathie Industrie in Suriname werden besproken. Volgens Modi bezat Suriname de potentie om uit te groeten tot de hub van de regio in Traditionele Medicijnen. Tijdens het bezoek van de Indiase President, Ram Nath Kovind, aan Suriname in juni 2018, werden de intenties van samenwerking tussen beide landen verder vastgelegd in een Memorandum of Understanding. [20]Vanwege de bekendheid en het succes van India op dit gebied en de rijkdom aan planten en kennis in Suriname, voorziet Adhin de ontwikkeling van deze industrie als een belangrijke poot voor de diversificatie van de Surinaamse economie, het creëren van werkgelegenheid en het prioriteren van de volksgezondheid. [21]

Roadmap Excellente OverheidBewerken

In opdracht van Adhin is een "Roadmap naar een Excellente Overheid" ontwikkeld die zich primair richt op het in kaart brengen van het huidig overheidsfunctioneren en de implementatie van een integrale systeembenadering om keihard de transparantie, efficiëntie, effectiviteit en productiviteit van de overheid te vergroten om zodoende een hoger maatschappelijk rendement te halen voor de ontwikkeling van Suriname. De rol van de publieke sector wordt herontworpen volgens een performance based excellence management model welke aansluit bij een internationaal geaccrediteerd kwaliteitssysteem voor de publieke sector.[22]

Tussen 2015 en 2020 hebben vijf ministeries (t.w. het ministerie van Handel en Industrie, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur alsook het ministerie van Binnenlandse Zaken) een volledige nulmeting doorlopen van hun bestaand systeem en zijn er plannen voor herinrichting en transformatie ontwikkeld. Als mijlpaal is het directoraat HRM geïmplementeerd op het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het realiseren van duurzaam personeelsbeleid binnen de publieke sector en het invoeren van prestatiegerichte indicatoren voor het ambtenarenapparaat.[23] Ook is het Strategisch Beleidsplan 2018-2023 van het ministerie van Buitenlandse Zaken ontwikkeld. Daarnaast is op 4 van de voornoemde ministeries een capaciteitsversterkende programma uitgevoerd, waarbij circa 80 personen, zgn. 'Change Agents', zijn getraind die belast zijn met de uitvoering van de transformatie.

Verkiezingen van 2020Bewerken

Tijdens de verkiezingen van 2020 was hij opnieuw verkiesbaar voor de NDP in Wanica en werd hij gekozen tot lid van De Nationale Assemblée.[24]

In opspraakBewerken

In november 2020 is hij opgehaald door de politie en in verzekering gesteld. Het zou gaan om een grondig justitioneel onderzoek op het kabinet van de VP waar er diverse onregelmatigheden geconstateerd zijn. Volgens de NDP zou het gaan om een scenario om de partij uit te roeien.[1][2]

ErkenningenBewerken

Adhin heeft enkele erkenningen op zijn naam staan, waaronder:

 • Grootmeester van de Ere Orde van de Gele Ster (Suriname) (2018); uitgereikt door president Desi Bouterse[25]
 • Leaders of the Decade in Public Life & Leadership; uitgereikt door Women Economic Forum, India (2019)
 • Dankbetuigingscertifikaat uitgereikt door Culturele Unie Suriname (CUS) (2018)
Voorganger:
Robert Ameerali
Vicepresident van Suriname
2015 - 2020
Opvolger:
Ronnie Brunswijk
Voorganger:
Shirley Sitaldien
Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling
2013 - 2015
Opvolger:
Robert Peneux