Allusie

stijlfiguur

Een allusie, toespeling of zinspeling is een stijlfiguur waarbij naar een algemeen feit, een bekende persoon, een bekende gebeurtenis, een bekende tekst enz. wordt verwezen, met gebruikmaking van indirecte verwijzingen, woordspelingen etc., of (in het geval van aposiopesis) door naar het genoemde toe te werken maar het niet expliciet te noemen.[1] Het betreft hier dus hoofdzakelijk allerlei vormen van insinueren.

achterzijde kleitablet uit Pylos die het motief van het Labyrinth bevat, een allusie naar het mythologische gevecht van Theseus en de Minotaurus
Voorbeelden

Verwante begrippen bewerken

Een allusie is soms een vorm van vergelijking. Wanneer het om iets negatiefs gaat, kan het gebruik tevens iets relativerends en/of eufemistisch hebben.

Zie ook bewerken