Aandoening

ziekelijke verandering in of aantasting van het lichaam
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Een aandoening is een afwijking van de gezonde toestand van lichaam of geest. Het is een overkoepelend begrip voor de verzameling van symptomen, syndromen, klinische tekens, ziekten, handicaps, letsels en vormen van RSI.

Onderscheid tussen oorzaken en symptomen bewerken

Bij het beschouwen van een aandoening kan onderscheid worden gemaakt tussen oorzaak of oorzaken en symptomen.

Oorzaken bewerken

  • Ziekte: een pathologie met een verloop (proces), endogeen of door (micro-)organismen of prionen veroorzaakt.
  • Trauma: letsel (pathologie) met een verloop, veroorzaakt door een exogene impact met beschadiging. Dit letsel of de impact kan ook psychisch van aard zijn.
  • RSI: een niettraumatisch letsel (pathologie) met verloop, veroorzaakt door overmatige belasting.
  • Handicap is een pathologie zonder verloop en met een permanent functieverlies zonder of met onvoldoende mogelijkheid de functie zodanig te herstellen dat ongehinderd functioneren mogelijk wordt op fysiek, mentaal of sociaal vlak.
  • Stigma: is een pathologie zonder verloop en zonder functieverlies. Bijvoorbeeld: albinisme, aardbeihemangioom, wijnvlek, moedervlek, litteken, Siamese tweeling, bepaalde misvormingen, bepaalde deficiëntie.

Symptomen bewerken

Een symptoom is een waarneembaar teken van afwijking van het 'gezonde', deze waarneming kan klinisch gebeuren, dus vaststelbaar zonder of met eenvoudige hulpmiddelen. Bijvoorbeeld buikpijn, enkel-oedeem, koorts, hartruis, clubbing. (Bevindingen met behulp van laboratoriumonderzoek of medische beeldvorming worden geen symptomen genoemd.)

Een syndroom is geen pathologie, maar een term voor de verzameling van samen voorkomende symptomen. Aan dit symptomencomplex kunnen verschillende pathologieën ten grondslag liggen.

Een klinisch teken (semeion) is, in tegenstelling tot een symptoom, niet klinisch waarneembaar, maar enkel via bijkomend onderzoek aantoonbaar. Bijvoorbeeld via laboratoriumonderzoek of medische beeldvorming: hypocalciëmie, anemie, infarct (de ziekte die hartinfarct kan veroorzaken is atheromatose), ischemie.

Concreet voorbeeld van onderverdeling bewerken

De builenpest

Indeling van aandoeningen bewerken

De aandoeningen zijn zowel ingedeeld per orgaansysteem, als per specialisme en ontstaansmechanisme.

Indeling naar orgaansysteem bewerken

Maag-darmstelsel of Tractus Digestivus bewerken

Urogenitaal stelsel of Tractus Urogenitalis bewerken

Hart- en vaatstelsel of Tractus Circulatorius bewerken

Indeling naar specialisme bewerken

Indeling naar ontstaansmechanisme bewerken

Ziektes bewerken

Trauma bewerken

Andere bewerken

Wikibooks heeft meer over dit onderwerp: Lijst van aandoeningen.