Aandoening

Ziekelijke verandering in of aantasting van het lichaam
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Een aandoening is een afwijking van de gezonde toestand van lichaam of geest. Het is een overkoepelend begrip voor de verzameling van symptomen, syndromen, klinische tekens, ziekten, handicaps, letsels en vormen van RSI.

Onderscheid tussen oorzaken en symptomenBewerken

Bij het beschouwen van een aandoening kan onderscheid worden gemaakt tussen oorzaak of oorzaken en symptomen.

OorzakenBewerken

  • Ziekte: een pathologie met een verloop (proces), endogeen of door (micro-)organismen of prionen veroorzaakt.
  • Trauma: letsel (pathologie) met een verloop, veroorzaakt door een exogene impact met beschadiging. Dit letsel of de impact kan ook psychisch van aard zijn.
  • RSI: een niettraumatisch letsel (pathologie) met verloop, veroorzaakt door overmatige belasting.
  • Handicap is een pathologie zonder verloop en met een permanent functieverlies zonder of met onvoldoende mogelijkheid de functie zodanig te herstellen dat ongehinderd functioneren mogelijk wordt op fysiek, mentaal of sociaal vlak.
  • Stigma: is een pathologie zonder verloop en zonder functieverlies. Bijvoorbeeld: albinisme, aardbeihemangioom, wijnvlek, moedervlek, litteken, Siamese tweeling, bepaalde misvormingen, bepaalde deficiëntie.

SymptomenBewerken

Een symptoom is een waarneembaar teken van afwijking van het 'gezonde', deze waarneming kan klinisch gebeuren, dus vaststelbaar zonder of met eenvoudige hulpmiddelen. Bijvoorbeeld buikpijn, enkel-oedeem, koorts, hartruis, clubbing. (Bevindingen met behulp van laboratoriumonderzoek of medische beeldvorming worden geen symptomen genoemd.)

Een syndroom is geen pathologie, maar een term voor de verzameling van samen voorkomende symptomen. Aan dit symptomencomplex kunnen verschillende pathologieën ten grondslag liggen.

Een klinisch teken (semeion) is, in tegenstelling tot een symptoom, niet klinisch waarneembaar, maar enkel via bijkomend onderzoek aantoonbaar. Bijvoorbeeld via laboratoriumonderzoek of medische beeldvorming: hypocalciëmie, anemie, infarct (de ziekte die hartinfarct kan veroorzaken is atheromatose), ischemie.

Concreet voorbeeld van onderverdelingBewerken

De builenpest

Indeling van aandoeningenBewerken

De aandoeningen zijn zowel ingedeeld per orgaansysteem, als per specialisme en ontstaansmechanisme.

Indeling naar orgaansysteemBewerken

Maag-darmstelsel of Tractus DigestivusBewerken

Urogenitaal stelsel of Tractus UrogenitalisBewerken

Hart- en vaatstelsel of Tractus CirculatoriusBewerken

Indeling naar specialismeBewerken

Indeling naar ontstaansmechanismeBewerken

ZiektesBewerken

TraumaBewerken

AndereBewerken

Wikibooks heeft meer over dit onderwerp: Lijst van aandoeningen.