Hoofdmenu openen

2-propylamine of isopropylamine is een organische verbinding met als brutoformule C3H9N. Het is een extreem ontvlambare en hygroscopische kleurloze vloeistof met een doordringende ammoniakgeur.

2-propylamine
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 2-propylamine
Structuurformule van 2-propylamine
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C3H9N
IUPAC-naam 2-propylamine
Andere namen isopropylamine, 2-aminopropaan, 2-propaanamine, 1-methylethylamine of MIPA
Molmassa 59,11 g/mol
SMILES
CC(N)C
CAS-nummer 75-31-0
Beschrijving Kleurloze vloeistof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk
Gevaar
H-zinnen H224 - H315 - H319 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P261 - P305+P351+P338
Hygroscopisch? ja
EG-Index-nummer 612-007-00-1
VN-nummer 1221
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,694 g/cm³
Smeltpunt −95,2 °C
Kookpunt 32,4 °C
Vlampunt −37 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 402 °C
Dampdruk 63.700 Pa
Goed oplosbaar in water
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Inhoud

SyntheseBewerken

2-propylamine wordt gesynthetiseerd door een reactie van 2-propanol en ammoniak, samen met een nikkel- of koperkatalysator:

 

ToepassingenBewerken

2-propylamine wordt gebruikt als het zoutcomponent in glyfosaat, bij de productie van plastics, pesticiden, rubber, geneesmiddelen en als een additief in de petroleumsector.

Toxicologie en veiligheidBewerken

De stof ontleedt bij verhitting met vorming van giftige dampen van stikstofoxiden en waterstofcyanide. 2-propylamine reageert met onder meer oxidatoren, zuren, zuuranhydriden, zuurchloriden, nitroparaffines, gehalogeneerde koolwaterstoffen. 2-propylamine tast ook koper en zijn verbindingen, lood, zink en tin aan. De stof is daarnaast schadelijk voor waterorganismen.

Externe linksBewerken