2-propanol

chemische stof

propaan-2-ol, isopropanol, isopropylalcohol, afgekort IPA, is een secundaire alcohol die voor reiniging en ontsmetting wordt gebruikt. Door het snelle verdampen en het goede oplossen van vettigheid heeft het een breed scala aan toepassingen. Zo tast het kunststoffen en printplaten niet aan. Het wordt industrieel bereid door de additie van water aan propeen. Dit verloopt volgens:

propaan-2-ol
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van propaan-2-ol
Structuurformule van propaan-2-ol
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C3H7OH
IUPAC-naam Propaan-2-ol
Andere namen 2-hydroxypropaan, isopropanol(foutief), isopropylalcohol, IPA
Molmassa 60,09 g/mol
SMILES
CC(O)C
CAS-nummer 67-63-0
EG-nummer 200-661-7
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk
Gevaar
H-zinnen H225 - H319 - H336
EUH-zinnen geen
P-zinnen P102 - P210 - P262 - P301+P330+P331 - P403 - P305+P351+P338
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,785 g/cm³
Smeltpunt −89 °C
Kookpunt 82 °C
Vlampunt 12 °C
Goed oplosbaar in water, methanol, aceton, benzeen, chloroform
Geometrie en kristalstructuur
Dipoolmoment 1,66 D
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

ToepassingenBewerken

Toepassingen zijn:

  • Als ontsmettingsmiddel in de gezondheidszorg
  • Een veelgebruikt huishoudelijk oplosmiddel, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van brillenglazen
  • Reiniging van drukvlakken in de grafische industrie
  • Reinigen van siliciumwafers in de chipindustrie
  • In de biochemie en moleculaire biologie wordt isopropanol gebruikt om DNA te precipiteren.
  • Koelmiddel voor CNC-hogesnelheidsfrezen
  • Oplosmiddel in de koelgassen-industrie
  • Denatureren (ongeschikt maken voor menselijke consumptie) van ethanol door toevoeging van 1 tot 3% isopropylalcohol
  • Als balsemvloeistof bij thanatopraxie