2-propoxyethanol

chemische verbinding

2-propoxyethanol is een ontvlambare organische verbinding met als brutoformule C5H12O2. De stof komt voor als een olie-achtige kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur, die mengbaar is met water.

2-propoxyethanol
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 2-propoxyethanol
Algemeen
Molecuulformule C5H12O2
IUPAC-naam 2-propoxyethanol
Andere namen propylglycol, ethyleenglycolmonopropylether
Molmassa 104,14758 g/mol
SMILES
CCCOCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-4-7-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
CAS-nummer 2807-30-9
EG-nummer 220-548-6
PubChem 17756
Beschrijving Kleurloze vloeistof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Schadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H312 - H319
EUH-zinnen geen
P-zinnen P280 - P305+P351+P338
Opslag Brandveilig en gescheiden van sterk oxiderende stoffen.
EG-Index-nummer 603-095-00-2
VN-nummer 1993
ADR-klasse Gevarenklasse 3
MAC-waarde 20 ppm
86 mg/m³
LD50 (ratten) (oraal) 4890 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,91 g/cm³
Smeltpunt −90 °C
Kookpunt 149-152 °C
Vlampunt (gesloten vat) 57 °C
Dampdruk 130 Pa
Goed oplosbaar in organische oplosmiddelen
Matig oplosbaar in water
log(Pow) 0,08
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

ToepassingenBewerken

2-propoxyethanol wordt gebruikt als oplosmiddel, als hydraulische vloeistof en als antivriesmiddel.

Toxicologie en veiligheidBewerken

2-propoxyethanol reageert met sterk oxiderende stoffen, waardoor explosieve en ontvlambare dampmengsels kunnen ontstaan.

De stof is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Ze kan effecten hebben op het bloed, met als gevolg beschadiging van bloedcellen.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken