Hoofdmenu openen

Gebeurtenissen en ontwikkelingenBewerken

Europa
Midden-Oosten
  • In 1284 komt in Iran Arghun, de vierde Khan, aan de regering. In 1286, 1287 en 1289 zendt hij drie gezantschappen naar Europa om de christenvorsten over te halen tot een gezamenlijke aanval op de Saracenen.
Lage landen
Azië
Wetenschappen
  • Jacob van Maerlant schrijft in de jaren 1284-1290 de Spiegel Historiael, een rijmkroniek naar model van Vincent van Beauvais.
  • De Perzische astronoom Qutb al-Din al-Shirazi schrijft twee belangrijke werken: "De Grens van Volmaaktheid " (1281), met alle kennis over de hemel (Nihayat al-idrak fi dirayat al-aflak), en "De Koninklijke Aanwezigheid " (1284). Beide werken gaan over de beweging van de planeten. Daarin brengt hij een verbeterde theorie van Ptolemaeus naar voren en geeft hij als eerste de goede verklaring van de regenboog. In De Grens van Volmaaktheid bediscussieert hij ook de mogelijkheid van het heliocentrisme, maar in deze tijd mag dit niet luidop gezegd worden.