Vluchtigheid (stof)

stof
Voor het gebruik van de term vluchtigheid in informatica, zie Niet-vluchtig geheugen.

Vluchtigheid is een term uit de natuurkunde of scheikunde om aan te duiden dat bepaalde stoffen, doorgaans vloeistoffen, zeer snel verdampen.

Dibroom (Br2) is een vluchtige vloeistof. Dit is duidelijk zichtbaar door de roodbruine dampen boven het vloeistofoppervlak.

Als vluchtige stof wordt dan vaak aan stoffen gedacht die bij kamertemperatuur vloeibaar zijn. Daarnaast worden ammoniak, propaan en butaan ook vaak tot deze groep stoffen gerekend, ze hebben een kookpunt dat hoger ligt dan ongeveer -40°C. Een stof als droogijs, vaste koolstofdioxide, voldoet echter ook aan de omschrijving. Vaak wordt voor "verdampen" dan vervluchtigen gebruikt.

Wanneer vluchtige stoffen aan de lucht worden blootgesteld zullen ze verdampen. Sommige verbindingen, zoals benzine en spiritus, hebben een hoge dampspanning en dus een laag kookpunt. Deze verbindingen noemt men vluchtige verbindingen. Als een mengsel aan de lucht wordt blootgesteld, zijn het normaal gezien de meest vluchtige verbindingen die men overheersend ruikt.

In de geologie wordt bij het bestuderen van gesteenten onder hoge druk en temperatuur met vluchtigheid vaak een stof of component bedoeld die snel smelt, dat wil zeggen dat de stof een laag smeltpunt heeft.

Risico's bewerken

Met het makkelijk kunnen verdampen van een stof hangen een aantal risico's samen. Snel verdampen houdt ook in dat er snel veel moleculen van de stof in de lucht aanwezig kunnen zijn

  • Waar moleculen van de verdampte stof zitten kunnen geen zuurstofmoleculen zitten. De lagere zuurstofconcentratie in de lucht kan tot duizeligheid en bewusteloosheid leiden. Een bekend voorbeeld van een dergelijke stof is ether.
  • Een tweede risico wordt gevormd door het feit dat veel vluchtige stoffen tot de koolwaterstoffen behoren, en dus met zuurstof kunnen verbranden. Een mengsel van lucht en een vluchtige stof verbrandt vaak explosief.

Voorbeelden van vluchtige stoffen bewerken

Zie ook bewerken